પૃષ્ઠ:Gujaratni Gazalo.pdf/૧૬

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
૧૪


૪૭. ચન્દાને સંબોધન કાન્ત ૭૪
૪૮. મારી કિસ્તી " ૭૪
૪૯. મનોહર મૂર્તિ " ૭૫
૫૦. આપણી રાત " ૭૬
૫૧. મજા કયાં છે ? લલિત ૭૭
૫૨. રસહેલ ખબરદાર ૭૯
૫૩. જીવનઘાટના ઘા " ૮૦
૫૪. ઈલ્મમકાનો હાજી " ૮૨
૫૫. પ્રાર્થના " ૮૨
૫૬. હાલ અબતર છે અમૃત કે નાયક ૮૪
૫૭. કરું કે ન કરું ? " ૮૫
૫૮. બળે છે ! " ૮૬
૫૯. એકરારનામું મસ્તાન ૮૬
૬૦. સખે ! ભૂલો પડ્યો હું તો ! " ૮૮
૬૧. સુંદિર મુખડું આપનું " ૯૦
૬૨. નસીબ આજરાત " ૯૦
૬૩. અદાવતમાં મહોબ્બત દીવાનો ૯૧
૬૪. એકના વિના " ૯૨
૬૫. પ્રેમની ઘેલાઈ " ૯૨
૬૬. પ્રેમ અને સત્કાર દા. ખુ. બોટાદકર ૯૩
૬૭. તરુણું તરલાનું પ્રેમગાન નારાયણ વિસનજી ઠક્કુર ૯૫
૬૮. સનમને સવાલ સાગર ૯૫
૬૯. દરગાહ બસ મુજ કત્લગાહ " ૯૯
૭૦. જોગીની ગઝલ " ૯૯
૭૧. મારી સનમ " ૧૦૨