પૃષ્ઠ:Gujaratni Gazalo.pdf/૧૮

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.શુદ્ધિ પત્ર

પૃષ્ઠ

૧૯
૪૨
૪૮
૬૩
૭૮
૭૮
૮૭
૯૮
૯૦
૯૯
૧૨૫
૧૩૫
૧૭૧
૧૭૬

પંક્તિ

૧૭

૨૦

૨૦

૧૮

૧૧

૧૫

૧૯

અશુધ્ધ

જીગરખ્વારની

હ્રદય ફળમાં જ

દીવાલો

શૈય્યા

પ્રસૂતિ વેદના

દીલડું

તૂં

હૂં

હૂં

દરગાર

વિપય

તરી કે

ગુલઝર

એ,'

શુધ્ધ

જિગરખ્વાબની

હ્રદયફળ ! માં જ

દિવાલો

શય્યા

પ્રસૂતિવેદના

દિલડું

તું

હું

હું

દરગાહ

વિષય

તરીકે

ગુલઝાર

એ.'