પૃષ્ઠ:Hu-Pote.pdf/૭૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૭૦

ઢાંચો:(block center/s)

પ્રાર્થના સાર વાાતી હતી એટલે જ્યાં હાલમાં પ્રાર્થના સમાજ છે. તેના મેની વાડીમાં એક ટુલમાં આર્ષે સભા ભરાવવા લાગી. યાન ભા શું આપશ લાગ્યા. લેમની & અહુ જામની. અને સમારમ્ભે વિદુઃlk કર્ન સબંધી મારી સ્થિતિ થાનાં ચિત્ સ્નેને હુ ખુશી થશે. બાળ નવી રાપને એ થઈ ટી. નવીન કાય નદને મળવા જ્યા. વાત ચીત થઇ તેમાં ધનંદ વેદના ખીર્થ કરવા જેને ખ઼ુએ ન્યું કે, તે અર્થ બાબર નથી, ત્યારે ત્યારે વિના મા અર્જે રીતે બતાવ્યા. તેમજ વણ, થયુ વગેરેના ધિર ઉપર અર્થે કર્યું તેને ષષી સિંદ કરવાની કૃપા કુટ કરી, આખરે માથુ લૉનય ક્ષે કર્યું કે તમારે વેલું ભાષ્ય નવું બનાવવું તેમાં તમારા અર્ધ લખના પછી તે શીરીતે - કેને રૂચે છે તે જેવું, નામુએ તો ભાર મૂકીને તેને વંદન ઋષ્ય દરન ના કર્યું. ત્યાર પછી ધ્યાન રૅ. વેદ બાષ્પ પ્રકટ કર્યું. આ વાત તેને કેટલાક સત્ય કબૂદ કરે છે ? બાપુ નીનચંદ્ર રચના કહેવા પી વેક બાષ્પની માત થઇ આરે સારના સેક્રેટરી બખુશાળી સેનકાજે સનસ અને પાના આજુછ મા તે મને આળાના ના તેને માધ્યુમની

‘હતી. રૂપી ઉમ્રવારી માટે તા સમાન મેં પત્ર લખા

માટે એક ભાશુભની જરૂ૨ હની, મે રહેઓં કબૂલ કર્યું. હું તે ખવર રચ હુ આવે મમાનું પ્રમ કશ લગ્ન ડિને ક ાસ નહિં ક L૩૧૮ બીજ ઉધાવવા જતે ગાત ચાય મામા સઁા ધના, ૬ ન વારખાબુ નવીનચંદ્ર સમી ત્યાં જ ભાળી ગેડી મુત્યુ ી રહેલી વાંચના અને. નાજીની માયા ગાજીપર તીક હતી, ખાવાનું કહેવા કાર્ડ પણ દૂ ખાન મલે ક્રુરવા એકત્ર હું જો હો. ને રાખીજને માટે એક ગાયનતી પડી ગેતર કરી, તેમાં સંસ્કૃતના કેટવાક મંત્રો પ્યા, તેમાં હિંદી પુખ્તમાર્યા પર ગાયન શૈવ, ગુરાનીના પન પ્રાર્થેના માળામાંથી લીધા તે વાએ માના માપર બાનાથ સાસભાઈનુ નામ નહતું, હાલની ચતૃત્તિમાં છે, તેના અનહેતા, તે પુસ્ત મને લાશંકરે શૅટ ડ્યું હતું. મરી ગાયનન ft.