પૃષ્ઠ:Kabir Bodh.pdf/૧૫૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
કબીરબોધ
૧૪૭
 

ભીષ જમણા સ્વર જ્યારે ચાલતા હાય તા જમણુા પગના ત્રણું ગાં મુકવાં અને ડાબા સ્વર ચાલતા હોય ત્યારે ચાર ઢગલાં ભરવાં અને તેજ લાખા મનુભવ મેળવી મનૌણુ ચઈ પાતાના હાથ પ પ્રમાણુ એ પ્રમાણે રાખવુ. અથ ગર્ભ પરિક્ષા ગર્ભવતી સ્ત્રીના ગર્ભ સબંધી જે કાઈ માણુસ આપશુને આવીને પુછે છેરા થશે કે કરી અગર જીવશે કે મરી જશે! તો આપણા જમણે સ્વર ચાલતા હાય અને તે કાઇ ખાવીને પુછે અને તે પુછનારના ડાખા સ્વર (ચંદ્ર) ચાલતા હોય તે બાળક થાય પશુ મરણ પામે. આવનાર માણુને ડાબા સ્વરની સમજ ખબર ન પડતી ડાય તા પુછનારને આપણી પાસે માલાવી તેના સ્વર સમજી લેવા. જમણેા સુર જો ચાલતા હોય અને જે કાઈ માવીને અે અને તેની પણ જમણા વર ચાલતા હાય । દીકરા થાય અને થ્રીને સુખ પામે. ઢામા સ્વર (ચંદ્ર) જ્યારે ચાલતા હૈાય અને શ્રી બાજુએથી કાઈ ભાવે અને પૂછે અને તેના મા સ્વર ચામતા હોય તે દીકરી થઇ જીવવાની ખાવા નહીં. ઢાંમા સુર ચાલતા આવીને પુછે અને તેને દીકરીનો પ્રસવ થાય હોય અને જે કાઇ ચાખી બાજુએથી સ્વર પણ ડાબો (ક) ચાલતા હ્રાય ત અને સ્વર (મુખમના) ચાલે તેના ગર્ભ વિષે જે રાષ્ટ્ર આવીને પુણે તો મા પડી જાય શ્રુત પ્રેતના પર થાયઅને બાળકની માતાને પણજ જ થાય.