પૃષ્ઠ:Kabir Bodh.pdf/૧૭૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
કબીરબોધ
૧૬૯
 

પૂનમÝ નિનૈમ આચારા, અજુન ભાંતિસે રહે નિના પૂનમ વ્રત કરે સોલા, તાકા સતગુરુ હાય સહાદ, પૂરણ માસી સદા નિવાસી, અમર લેસે ભાઈ દાસી. શૈલી મતકા સાથે ભાઈ, યેહી વ્રત મહિપુરૂષ લખા મૃઢ વ્રત હૈ સલે સુખદાઈ, યેહી વ્રતો લેક સિધાઇ. આપન વશ દેવા. અહી ઉપાસન સંતન સેવા, યહી ઉપાસન પૂનમ મત પુરુષ કર હાઇ, અમર પુરીસે આપે। સામ પુરુષ જો મનસે કીન્હ વિચારો, પૂનમ વ્રત મુક્તિ વિસ્તારા. પૂનમ મહિમા સુને સુનાવે, ચૌરાશીમે ખર્હાર ન આવે. પૂનમ પાઠ નિત તેમ જો કરઇ. સે પ્રાણી જાવસાગર તરખું, નિત્ય તેમ જો નહિ બનિ આવે, પૂનમ નિશ્ચય પાઠ કરાવે. નિત્ય નૈમ જો સુતે ચિત્ત લાઇ, તાાકાલ ફુગા મિટ જાઈ. પુરુષસ ની રક્ષા કરહી, જમકે હું કળી ના પરી સમે દેવતા ઘરે આડાઈ, ધન્ય રે હંસા પરમ પદ પા ધન્ય પ્રતાપ પૂનમ કા સાચાં, કે ખલ જીવ જમસોં આંથા. અક્ષા વિષ્ણુ મહેશ્વર ગાઇ, અન્ય વે ડસાલાક સિધાઈ. પૂનમ માહાત્મ્ય કહૉલગ કહિયે, શ્રવણુ સુનત પરમ પદ લહિયે. કહે કબીર સુના ધરૈદાસા, પરમ હી પી જન્મ તુમ બુઝી અગમ સંદેશા, સો હમ રાખે। આશા. તાહિ કહા ઉપદેશા. ધમદાસ પદ્ધ વસ્તુ અપારા, પૂનમત હૈ ગુપ્ત વિચારા. અન વચન ક્રમ ાય જો ધરાઇ, સફલ મનેાર્થ સતગુરુ પુરઈ. શ્રી નારી હ્રીય બેંઝારા, પૂનમ ત કરે અનુસારા તાકે દર્ બાલક ને માઈ, ધન્ય મહિમા હૈ સતગુરૂ સાંઇ. ગત સશય અજગેમી ફાઇ, જો ચૂક જો યહ વ્રત કર્યું પુતિ સે રાખે છત કમિઢ જાઈ, શુદ્ધહય સત્રત કરાઈ,