પૃષ્ઠ:KaviDarshan.pdf/૧૧૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
મહાકવિ પ્રેમાનંદ:૧૦૯
 

મહાકવિ પ્રેમાન ૬ : ૧૦૯ 1 . ત્યારે અધી ઘડી ખાખીને અખાડે જઈ આવું છું અને થાડા દડબેઠક, કુસ્તી, મલખમ અને જોડ કરી લઉં છું. વિદ્યાર્થી : અને અલ્યા, તારા વેગ પણ બહુ સારા છે. વારસિયા તળાવમાં એ ચક્કર તેં લીધાં અને પાઠશાળાના બધા વિદ્યાર્થી - 9 એ થાકવા પણ તે ત્રીજું ચક્કર પૂરું કર્યું…! અલ્યા, દાન દક્ષિા અને ભજન ડીક મળે છે કે શું? પ્રેમાનંદ ના રે, ભાઈ ! મારી માને સાફુસેવા બહુ ભાવે ચોટલે જે આવ્યું તે સીધું જાય સાધુને ચરણે, વિદ્યાર્થી : જે, જરા સારુ ૬૬ જેવા કઈક વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી અને ડાહ્યો થવા જઈશ . વામાં અમે બધા એક્કા છીએ ! US આવડે છે તેમાં આ ઓ અહીં છકી ના જતા તારા આવી ગયા બહુ દાશિયાર J તા...યાદ રાખજે, પુષ્પાંજલે આપ- પ્રેમાનંદ : હું તા ભાઈ! કાંઈ ડાવો નથી... કેગ આજ ગુસ્સે છે ? વડા નિશાળિયા તા બધાંયને સંભાળી વિદ્યાર્થી : પેલી કવિતા ક્રમ લખી આપતા લે. નથી ? ચાળા તે બહુ CBIS.", કરે છે? પ્રેમાનંદ : કઈ કવિતા ? વિદ્યાધી

કેમ ? ધૂળેટીને ક્વિસે ગવાય એવી કવિતા લખવાની મે

કહી હતી ને! પેલા બુકા શાસ્ત્રી નાની કન્યા પરણી લાવ્યા દ્ધિ ! અને જરા હાળીમાં જેત કરીએ પ્રેમાનદ : એવી કોઈ ગુ ગૃહસ્થને ગુરુજનને લખાયઃ સાંજ કવિતામાં તા પ્રભુનામ જોઈએ. વિદ્યાર્થી માટા નામવાળા ! ચાલ. અત્યારે જો, જરા ઝમકદાર

1-0519M જે ઘસડવા માંડ લખજેTIN F પ્રેમાન' : એટલે ? હું કાંઈ કવિ નથી...આ તો કાઈ કોઈ વાર ની કવિતાની ચમક કે આવી જાય { આવે છે. નિ…દા કે ગાળ તો 11) કવિતા લખું ? છે અને કવિતાના ટુકડા તરી એમાં ન જ આવે. કહે, વી ગાળ દેતી કવિતા ન -