લખાણ પર જાઓ

પૃષ્ઠ:KaviDarshan.pdf/૧૨૪

વિકિસ્રોતમાંથી
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૧૬:કવિદર્શન
 

૧૧૬ : કવિ નકાર ૧ સ્ત્રી : હા, ચાલ બહેન ! આ બધાં ટાળાં તા આગળ પહેાંચી જશે અને મારે છેલ્લાં બેસવુ પડશે. ધનભાગ્ય વડાદરાનાં, ૩ ભટની વાણી વડેાદરાને સાંભળવાની મળી. ૨ સ્ત્રી : કવ તેા છે જ વડાદરાના. વાડી રંગમહાલના રહીશ. કન્યાં કાંથી એમને કથા કરવા લાક એાલાવે છે! પણ એ તે વડે- કરા છેડે જ નહિ. આવી ગયાં આપણે. તંબૂરા રણુકી રહ્યો છે. અને ગાગર ખખડે છે. આજ તા અનિરૂદ્ધનુ યુદ્ધ છે. +]» TIF FF BINE) MES .6 Fult Fastim i s

h !!K* $# #$ JFthe !• • #sty be ba 41 19 Job,