પૃષ્ઠ:KaviDarshan.pdf/૭૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૬૨:કવિદર્શન
 

૬૨ : વિદર્શીન મુસાફર : સાંભળેા તો ખરા, બીજુ' કયુ' લાવીએ ? [ સહેજ હસતા હસતા જાય છે. દયારામભાઈ! તમારા જેવું સારું ધર weng 4000 42 // Ge અને આ ઘરમાં તે FIFT એ ધરને સારું કેમ દયારામ : મારું ઘર ? મારે વળી ધ મારા પાતાના પગ પૂરે સમાતા કહીએ ? શિષ્યાને બેસવા સ્થાન પણ કર્યાં છે? મુસાફરઃ હું કહુ છુ એ કન્યા આ ઘરમાં આવશે ને, એટલે આખુ ઘર વિશાળ અ બની જશે. અને સાંભળા; ઘર કરતાં ત્રે અમારે તેા વરની કિંમત વધારે. દયારામ : [ સહજ હસીને તે આ ધરમાં તેમને વળી વર કાણુ જડચો? મુસાફર : આપ પાતે જ IP દયારામ : [ ખડ ખડ હસતાં હસતાં । કૃષ્ણ કહેા, કૃષ્ણ કહેા! મારું કચારનું ય... મા આપનુ લગ્ન દયારામ : હા, મારું જ. પૂછે આ રતનને. મુસાફર : સાંભળ્યું નથી. દયારામ : મારું લગ્ન તે હા... હા... હા...કૃષ્ણ કહેા, લગ્ન તા થઈ ગયું છે. સાથે લગ્ન થયુ? થઈ ચૂક્યું છે...જન્માજન્મનું

.ભવાભવનું 186 મુસાફર : રતનબહેન ! તમે તા કાંઈ ખાલેા ? એ વાત કવિને સમજાવે લક્ષ્મી ચાંલ્લેા કરવા આવે છે ને... આ તા તો ખરાં ? રતન : હું આજની કિવને નથી કહેતી, ભાઈ! વર્ષોથી કહી રહી છું કે કવિ! ઘર માંડા. KORR 7 દયારામ રતન ! મને આમ કહીશ ? ...મારી વધારેમાં વધારે સેવા કરનાર અને મને વધારેમાં વધારે ઓળખનાર... રતન : કિવે ! હું તો આજ છું ને કાલ નથી. મારા દેહના ભરાસે