પૃષ્ઠ:KaviDarshan.pdf/૮૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
  • * *FIREF

વિનદ } {{ {t[} &tEsJtl[f

  • UJRJ Sep 15615

11g 16 (11 •11 ©»[][/1951 1 st_છે_4_qs_11 @ JyikZ Fine Thiey #5 15 Fissur She ple's Be res pr IFG 6 THE DEFES DE SHIRF GF JFKHEJ G bh& jew © Also find sis tube85 16 15614 v અવસ્થ5 GJ $#$1.7810*1058- <$$F_%I]8Z+fHg [[7] + 951, •n[_51_ha_G15 » J

  • 891 fhJtK__551.blogy [vi(

JABETE TREPSIE HE'S MESFIS વસ્તુ

  1. 15_5_n_b_office

Rej જન્મ આપણી પ્રાચીન કવિતાના છેલ્લા પ્રતિનિધિ દયારામ. તે અર્વાચીન કવિતાના આદ્ય જ્યોતિ રામાંના એક તે કિવ ન ૬. એના ઈ.સ. ૧૮૩૭માં અને મૃત્યુ ૧૮૮૬માં. આ પ્રયોગવીર-કવિ કિવતા સિવાયનાં બીજા અનેક સાહિત્યક્ષેત્રમાં વિહર્યાં છે. વિવેચન, નાટક, ઇતિહાસ, નિબધ, શબ્દકાશ વગેરે ઘણી બાબતા ઉપર તેણે પોતાના હાથ અજમાવ્યા છે. {}}}** 1F[+