પૃષ્ઠ:KaviDarshan.pdf/૯૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૮૮:કવિદર્શન
 

૮૮ : વિદેશન ભારે છે...જોસ્સા મરશે ત્યારે નર્માદ પણ માઁ જ હશે... ત્યાં સુધી ન કવિતાના ધાધ અખ`ડ રહેરો... નવલરામ પણ કવનમ કવિતાના સંગ્રહનું શું કર્યું ? નદ : આખા ગ્રંથ છપાઈ ગયા— 7 નવલરામ : પણ ખનું શું ? લેખન અને પ્રકાશન વચ્ચેના ગજ- ગ્રાહના શે! ઉકેલ આવ્યેા ? ભલી હિંમત કરી કાશ અને કાવ્ય ! ન ૬ : ગજગ્રાહ ચાલુ જ છે. નવલરામ : અણુ માટે કાને શોધી કાઢયો ? કાઈરાનમહારાજ કે શેઠશાહુકારને શેાધવામાં શી હરક્ત છે ? કહે તે હું કાંઈ કરી જોઉં. Renglish ન ૬ : અણુ તા નક્કી થઈ જ ચૂકયુ છે— નવલરામ ઃ એમ ? કાણ એ ભાગ્યશાળી કવિતા અર્પણ કરા છે ? નર્માદ : એ જ, મારા ભાજને ! કરસનદાસ SUR FOR F માધવદાસને નવલરામ : પણ એમની પેઢી તા ભાંગી ! એ તમારી છપામણીના ખર્ચ હાલમાં ન આપી શકે–પછી... ન ૬ : પણ હું તા બાલી ચૂકયો છું કે ન કવિતા અણુ થાય તા માર એ ભાજને જ ! નવલરામ કે ખાતા ભલે ચૂકયા ! શુ કરસનદાસતા સમજદાર ગૃહસ્થ છે. ખાલથી તમને બાંધે જ નહિ. એમને કહી જોઈએ,

નવલરામ ! એ સજ્જને મને તેા કયારના યે છુટ્ટો કર્યાં છે.

મને તે કયારના યે આગ્રહ કરી કહી રહ્યા છે કે તમે અમુકને અર્પણ કરા...તમારું ખર્ચ નીકળી જાય એમ નદ ૧ ૩૩૧ છે જેને તમે ન - નવલરામ પછી ? એમની સલાહ માના તામ કરા મિત્ર સમજી જ ાય.

નદ હરકત શી ? સાચે IF). ટો કર્યો છે. નવલરામ એ સજ્જને મને તા કારના યે છુટ્ટો મને તા કચારના યે આગ્રહ કરી કહી રહ્યા છે કે તમે અમુકને અપશુ કરા...તમારું ખર્ચ નીકળી જાય એમ કર !