પૃષ્ઠ:Liludi Dharti1.pdf/૧૨

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
અનુક્રમ

પ્રકરણ નામ પૃષ્ઠ
૧. મૃત્યુનું જીવન
૨. વિષનાં વાવેતર ૧૮
૩. બેડું નંદવાણું ૨૯
૪. ટીહા વાગડિયાની ખડકી ૪૨
૫. બેડું વહાલું કે આબરુ ૫૮
૬. ખેાળો પાથર્યો ૬૭
૭. સતીમાતાની સાખે ૭૭
૮. બે ગવતરીનાં વળામણાં ૮૮
૯. વિયોગના ઓછાયા વચ્ચે ૧૦૨
૧૦. ખૂટતી કડી ૧૨૧
૧૧. આંસુની આપવીતી ૧૩૫
૧૨. અડદનું પૂતળું ૧૪૯
૧૩. વારસ ૧૬૧
૧૪. આડો ઘા ૧૭૪
૧૫. પાછલી રાતે ૧૮૮
૧૬. વાજાંવાળા આવ્યા ૨૦૩
૧૭. અને વાજાંવાળા ગયા ૨૧૦
૧૮. શુકન પકવ્યાં ૨૧૭
૧૯. દાણા ગણી દિયો ૨૨૫
૨૦. છત્તર ઝૂલ્યાં ૨૩૨
૨૧. રોટલાની ઘડનારી ૨૪૫
૨૨. સુખિયાં ને દુખિયાં ૨૫૪
૨૩. પાણી ડહોળાયાં ૨૬૬
૨૪. ઊજડી ગયેલું આકાશ ૨૭૮
૨૫. પાતાળનાં પાણી ૨૯૦
૨૬. માનતા ફળી ૨૯૮