પૃષ્ઠ:Liludi Dharti2.pdf/૭૯

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
મેલડીનો કોપ
૬૯
 

 મેલીને આંગિક અભિનય પણ ઉમેર્યો,

‘હાય રે હાય ! મારે માથે દેહોદ જેવો ધણી બેઠો છે, તો ય હું તો સાવ નધણિયાતી જેવી... ગામની કણબણ્ય ઊઠીને મને ઢીંકા મારી જાય, ને મારી દીકરીની એબ ઉઘાડી પાડી જાય...’

‘કોણ છે ઈ કણબણ્ય !’ પતિએ હવે પડકાર કર્યો. ‘નામ પાડો ઈ ભેગી એની ઓખાત ખાટી કરી નાખું—’

‘અરરર ! મારી લાખ રૂપિયાની આબરૂને ફૂટી કોડીની કરી નાખી ! ઘેરોએક માણહની વચ્ચે મારી ગગીનો ઢેઢફજેતો કરાવ્યો ! હાય રે હાય ! આ માથાના મોડ જેવો ધણી બેઠો હોય તો ય શું ? ને ન બેઠો હોય તો ય શું ? હું તો છતે ધણીએ—’

‘હવે હાંઉ કરશો ? ઈ ચોવટ કરવાનું ચોખુંફૂલ નામ પાડો એટલે એને ખબર્ય પાડી દઉં કે કેટલી વીસે સો થાય છે—’

પણ અજવાળીકાકીએ તો કોઈનું ચોખુફૂલું નામ પાડવાને બદલે પતિને પાનો ચડાવવા શીખવચનો ઉચ્ચારવાં જ ચાલુ રાખ્યાં :

‘ઈ જોરાર્યની જીભમાં કીડા પડે ! મારી ગાયના દાંત જેવી રાંકડી જડીને બેજીવસુ કહી ગઈ રાંડ કવાડજીભી ! કહી ગઈ તો કહી ગઈ પણ સો માણહ સાંભળે એમ કહી ગઈ !’

‘ઈ નુઘરીનું નામ પાડો ઈ ભેગી એને ભોંય ભારે પાડી દઉં—’

‘તમે તો ઠાલા મોફતના પડાકા શું કામ મારો છો ? એટલો કડપ હોત તો તો દેન હતી ઈ ડાકણની કે મારી દીકરીને નીચાજોણું કરાવી જાય ?’

‘તમે કિયો ઈ ભગવાનના સમ ખાઈને કહું છું... .ઈનું નામ પાડો એ ભેગી જ—’

‘હાય રે ! મારી ગવતરી જેવી જડીને માથે જીવતરનું કે’ણું કરતી ગઈ રાંડ કભારજા આ... !’

‘કોણ હતી ઈ કાળમુખી ?’

‘ઓલી સંતુડીની મા ! બીજી કોણ છે નવરી ?’