પૃષ્ઠ:Maa Baap Teva Chhokara.pdf/૧૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

મામાપ જેવાં હો મળવા ખાવી અને તેનો ખુશ ખબર લાવી હતી અને તે કહેવાને માટે પણી ઉત્સુકતા બતાવતી હતી, જેસીએ કહ્યું 'મ્માજ રાત્રે મને સ્વપનું આાવ્યું કે જાણે એક અમીરે તેની હીરાજડિત વીંટી મારી માંગળીએ પહેરવી, કોણ કહેછે કે એ ખરૂં નડે ?! કેમ ફેની તે કાંઈ નવાજુની સાંભળી છે! અને પેટી તું કાંઇ ન- વાઈનું જાણેછે કે ?" સેલીએ કહ્યું “તેએ તો શ્રેઈ દિવસ કાંઈ નવાજૂના સાંભળતાંજ નથી ! જૈસીએ કહ્યું ‘‘ફ્રીક, ત્યારે હું કહું તે સાંભળેછે,મ્બમારો સગો કપાન બેટસ્વએ શિકાર કરવાં મરણ પામ્યો છે, એણે પરદેશમાં ઘણા પૈસા એકઠા કર્યા હતા, અને તે સબળી દોલત અને વારસામાં મળી છે.ક સેસીસેલી બોલી કે ‘‘કાલે રસ્તામાં મીસિસ ક્રેડોક મને ધક્કો મારીને ચાલી ગઈ તેમ હુયે તે કેવી જાયછે તે હું જોઇશ! જેવી એ એક સુંદર સ્ત્રી થઇને કરેછે તેવી હું પણ ભષકો મારીને ફરી, અને ઍની માફક બીજા લોકોને ધક્કા મારી વેગળા ખસેડી.” ફની અને પઢીએ ખરા અંતઃકરણથી પોતાના પડોશીની - ડતીને માટે તેમને મુબારકબાદી ખાસી પરંતુ પૈસાદાર થવાથી ધક્કા મારવામાં મિસિસ ક્રેડૉકની હરીફ્રાઈ કરવી એ નિરૂષોની અને પશ્ચાતાપ લાવનારૂં કારણ છે એમ તેમણે માન્યું. સેલીએ કહ્યું ‘‘પટી, તું તારા કામમાં ગૂંથાઈને કેમ બેશી રહીએ, તું અમારી દેખાઈ કરેછે કે શું" પડીએ ઉત્તરવાળો આળસુ છે તેની હું બિલકુલે ઈર્ષ્યા કરતી નથી.' સેલીએ કહ્યું “વાહ, બહુ સારી વાત ! અને માળસુ છીએ તેને માટે પો ક્ષ રીતે ઠપકો દેતાં જણાઆછો! પણ,ચ્યામ કરવાથી હું માસુ મટીને કામ કરવામંડુ એ તમારે સ્વમામાં પણ આશા રાખવી નહું તમારા મનમાં એમ છે કે તમે સારી કેલવણી લીધી છે, અને તેથી આપણું આખું પરગણું તમારો દાખલો લઇને તે પણ હવે તમને માલૂમ પડશે કે બીજા માણસો પણ લોકોના ત્રિમ થઈ પડેછે, અને મોઝા માણસાની સાહેબી ભોગવેછે. બેશક કેલવણી એ સારી ચીજ છે, પણ મારા ધારવા પ્રમાણે તો દુનિયામાં પૈસે વધારે