પૃષ્ઠ:Maa Baap Teva Chhokara.pdf/૫૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૪૧
માબાપ તેવાં છોકરા

________________

માબાપ તેવાં છોકરાઁ ૪૧ જણાતા નથી" તેમનો પિતા એરડીના એક ખૂણામાં ચૂંટણીએ પડીને ઈશ્વરની ભૂતિ કરતો હતો. આરડીનાં ખારી ખારણાં ખૂંધ હતાં અને પછી બહારથી આવેલી હતી તેથી બરોબર દેખી શ- કૃતી નહોતી. તે ભક્તિ કરી રહીદિલગિરી ભરેલા ચહેરાથી પટીના પાસે આવ્યો, અને તેના હાય પોતાના બે હાય વચ્ચે લેક, જ રેચ્છાને મ્યાધીન થઈ તેણે કહ્યું કે મારી વ્હાલી પટો આપણે એની માશા સબળી છોડથીજ જોઇએ! ઇશ્વરની ઇચ્છા એવીજ છે !' પીએ કહ્યું ‘સ્મરે હળુ મા છે; હજી પણ માા છે. જુવો, એના હોડ પરનો રંગ ક્રૌથી આવેછે; એ એની સંખો ઉ ઘડી; જુવો જીવો! સ્મરે જ્યોર્જ ? વહાલાભાઇ ? હું તારી એન પટી શું તું પડીને હવે નથી ઓળખતો!! શ્વેતે શું બોલેછે તે જાણ્યા વિના દુઃખી પીડાતા જ્યોર્જ લવરીમાં જવાબ દીવો પર્ટી, હા, તે મારી પાસે કેમ નથી આવતી ? જો મારું ચાલે તો હું તેની પાસે જા. શું તે હછુ સુધી નથી આવી. ખરેન્ક ! એક બીજો ધોડો મો ફક્ત ફકત છજ માઈલ દૂર છે. ત્રણ કલાકના છ માઈલ, એટલે એક કલાકના કેટલા માઈલ થયા ? શું દસ માઈલ ? તેને બહુ કુંતા વળ ન કરાવશો, એમ ન કહેશો કે હું બહુ માંદો છું. મારા પિતાને પણ તેમ ન કહેશો, મને તને જોવા ન દેશો, તેમ જેમ્સને, ફ્રેન્કને કે કૃતી પણ જોવા ન દેશો. તે મને બહુ વહાલાં છે, પરંતુ હું મરી જાણ તે પહેલાં ચૂંટીને જોવાને માટે બહુ દસ્તુંકું, પણ નેજો તેને બીવડાવા નહિ. એમ કહેજો કે તું ત્યાં આવીશ ત્યાંસુધીમાં તો એ સારો થઈ જશે'. કેટલીકવાર સુધી એપ ખબડચા પળે વળી તેની ખાંખ મીંચાઇ, અને ઝોકો આવ્યો હોય તેમ લેવા ગયો, એટલામાં ફ્રેન્ક અને જેમ્સ ધર્મયુરને લઇને સ્માા, કારણ કે માત્ર ખેલાન મા પહેલાં જ્યારે ધર્મેચરને બોલાવવા કહ્યું હતું. તે ધર્મપ્રુફ પોતાની સાથે એક માયાળુ ડાકટર લાવ્યો હતોચ્યા ડાક્ટર તે ધર્મયુરને ધેર મળવા આવ્યો હતો અને જ્યોર્જના ભાડ સા ભક્તી તેને જોવા આવવાની ચ્છા જણાવી સાથે માન્યો હતો. તેણે ભાવી જ્યાર્નની નાડી તથા તેનાં ચિન્હ નૈને કહ્યું કે જે