પૃષ્ઠ:Muslim Vaignaniko.pdf/૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
૬૧. અબુલ વફા અલ બુઝજાની ૧૧૦
૬૨. અબૂ રેહાન અલ બિરૂની ૧૧૧
૬૩. અબુ અબ્દુલ્લાહ અલ બત્તાની ૧૧૫
૬૪. બનૂ મૂસા ૧૧૮
૬૫. ઈબ્ને અલ બન્ના અલ મર્રાકશી ૧૨૧
૬૬. અબૂ ઉબૈદ અલ બાકરી ૧૨૩
૬૭. હૈબતુલ્લાહ અબૂલ બકરાત અલ બગદાદી ૧૨૪
૬૮. અબ્દુલ માલિક અલ અસ્મઈ ૧૨૫
૬૯. અબૂલ ફિદા ઈસ્માઈલ ઈબ્ને અલી ૧૨૬
૭૦. અબૂ મશર અલ બલ્ખી ૧૨૭
૭૧. અબૂ કામિલ સુજાઆ ૧૨૯
૭૨. અબ્બાસ ઈબ્ને ફરનાસ ૧૩૧
૭૩. નસરૂદ્દીન અલ તુસી ૧૩૨
૭૪. ઈબ્ને મિસ્કવાયહા ૧૩૪
૭૫. અબૂ મોહમ્મદ અબ્દુલ જબ્બાર અલ ખરકી ૧૩૮
૭૬. અલ માહાની, અબુ અબ્દુલ્લાહ મોહમ્મદ ઈબ્ને ઈસા ૧૩૯
૭૭. અલ ફઝીરી, અબૂ ઈશ્હાક ઈબ્રાહીમ ઈબ્ને સુલેમાન ૧૪૦
૭૮. અલ જુરજાની, અબૂલ ફાઝિલ ઈસ્માઈલ ઈબ્ને હુસૈન ૧૪૧
૭૯. અલ મિસરી, એહમદ ઈબ્ને યુસુફ ૧૪૨
૮૦. ઈબ્ને તુફૈલ ૧૪૪
૮૧. અલ કુહી, અબુ સહલ વયજાન ઈબ્ને રુસ્તમ| ૧૪૫
૮૨. ઈબ્ને યુનુસ, અબુલ હસન અલી ૧૪૭
૮૩. ઈબ્ને વાફિદ, અબુલ મુતાઆરરીફ અ. રહેમાન ૧૪૯
૮૪. અલ ખલીલી, શમ્સુદ્દીન અબુ અબ્દુલ્લાહ મુહમ્મદ ૧૫૦
૮૫. અલ કુર્તબી, ઉરેબ બિન સ'અદ અલ કાતિબ ૧૫૨
૮૬. અલી બિન ઈસા ૧૫૪
૮૭. હુનૈન ઈબ્ને ઈસ્હાક ૧૫૬