પૃષ્ઠ:Nupur Zankar.pdf/૩૨૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૩૧૦

________________

૫ “આતને પુકાર” (પૃ. ૭૪) એ ગીતના સ્વરની યોજના. ( ટીકા પૃષ્ઠ ર૯ ને અને આ વાંચવું ) દુરિત રૂપે પડયે હું હે જગત્રાતા सारीरी पमधनीप धमपग रोगरीपमग गा सारीनीसा લોભન લતા નિરખી મુજ પાય-અ અને पूपूनी नीसा रीसारी रीरी पमगरीग गरीगर्यमगरीसा શ્રવણ ન ધરી તુજ વાણી મંગલ કૂપ મુખ અંધ બની पपनी नी सॉसों सॉों नीधपमप परीसॉरी साध सासा सॉरीसॉनी धप આ (૩+૧૧)=૧૪ (૨+૧+૧૧)=૬૪ ચરણું મૂ . पनीधप म गरीगपमगरीसारीनीसा સંતાઓ – નીy = મન્દ્ર સપ્તકને ન તથા ૬ બાકીના મધ્ય સપ્તકના શુદ્ધ સ્વરે. = તાર સપ્તકના સા તથા હો આ ગીતમાં બધે શુદ્ધ છે. P = કમળ નો જે સ્વરે નીચે અંક મૂક્યા છે તે સ્વર તેટલી માત્રા લંબાવવાના છે; બાકીના એક એક માત્રાના. ૨

૩.