પૃષ્ઠ:Rasdhar 2 - A.pdf/૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે

આવૃત્તિઓ

પહેલી : ૧૯ ર૪, બીજી : ૧૯૩૧, ત્રીજી : ૧૯૩૭, ચોથી : ૧૯૪૪,

પાંચમી : ૧૯૪૭

પુનર્‌મુદ્રણ : ૧૯ પ૧, ૧૯૫૫, ૧૯૫૮, ૧૯૬૨, ૧૯૬૭, ૧૯૭૦, ૧૯૭૩

સુવર્ણ-જયંતી ( છઠ્ઠી ) આ વૃત્તિ : ૧૯૮૦, પુનર્‌મુદ્રણ ૧૯૮૨, ૧૯૮૩


: પુસ્તકાલયો માટે સૂચીકરણ "


મેઘાણી ઝવેરચંદ કાળીદાસ (૧૮૯૬-૧૯૪૭ )

સૌરાષ્ટ્રની રસધાર. – આ. ૬.- ભાવનગર :

પ્રસાર, ૧૯૮૦, પુનર્૦ ૧૯૮૩.

પાંચ ભાગ.

વર્ગાંક : 398.22ગુજરાતી પુસ્તકોની કિંમતોના વર્તમાન

ધેારણે આ પુસ્તકની કિંમત રૂ. ૨૦

હોય, છતાં આ પુસ્તકની કિંમત છે માત્ર

રૂ. ૯

[ પાંચ ભાગની કિંમત રૂ. ૮૦ ]

પ્રકાશક :

જયન્ત મેઘાણી

પ્રસાર, ૧૮૮૮ આતાભાઈ એવન્યૂ, ભાવનગર ૩૬૪૦૦૨


: મુદ્રક :

જુગલદાસ ચંપકલાલ મહેતા

પ્રવીણ પ્રિન્ટરી, સેાનગઢ