પૃષ્ઠ:Rashtra Bhasha Vishe Vichar.pdf/૧૪૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૩૨
સૂચિ

LIR કુરાનેશરીફ ૮૨ કૃષ્ણસ્વામી, સ્વ૦ ન્યાયમૂર્તિ ૧૧ ઑોંગ્રેસ અને રાષ્ટ્રભાષા ૧૬,૨૩,૨૪,૪૪-૬, ૪૦,૫૭,૭૬,૭,૨૧,૮૯,૧૬,૧૮, ૧૨૨; –ની સરકાર અને હિંદુસ્તાનીનું શિક્ષણ ૭૪, ૭૬; –માં રાષ્ટ્રભાષાના રૂપયેાગ ૭,૯,૨૩, ૪૬, ૪૮, ૭૭, ૮૬, ૧૧૮,૧૨૨:--શું કરે ? ૭૭,૮૦,૯૨,૧૧૮ ખડી ખેાલી ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦૪, ૧૭૫ ગાંધીજી, અને અંગ્રેજી(ન્તુએ અંગ્રેજીમાં) -અને હિંદી ૩૩, ૧૨૬, ૧૨૭: --અને ઉર્દૂ ૧૨૬૬ –અને હિંદુસ્તાની પ્રચાર સભા ૧૧૪,૧૧૮૬ અને હિંદી સાહિત્ય સમેલન (જીએ હિં. સા. સમેલનમાં ૧૨૫,૧૨૭; –સાહિત્ય પ્રત્યે દષ્ટિ કલ; સામે ફરિયાદ પર, ૨૭-૬૦, ૬, ૬૩, ૨૩, ૨૪૬ (આ ઉપરાંત તેમના વિચારી ઇ અંગે તે તે વિષયમાં જીએ) ગુજરાત કેળવણી પરિષદ ૧-૫ ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર ૩૦,૧૧૮-૨૦ ગુરુગ્રંથ ૧૦૫ ગાપમધુ ચોધરી ૭૦ ગારીશકર ઓઝા ૧૦૪ બ્રિયસન ૧૦૪ ચૈતન્ય ૩૬, ૩૭, ૪૪ જગદીશ ખાસ ૩૩ જમનાલાલજી ૮, ૧૨૨, ૨૪, ૨૫ જવાહરલાલજી ૬, ૭, તેમના વિચારા Gk, Re અપાંનના દાખલા ૮૫-૮ સૂચિ ટંડનજી, પુષત્તમદાસ ૫૩, ૫, ૬૧ ૧૪, ૧૧૬, ૨૨ ટાર (તુ થ્વીન્દ્રનાથ) ટિળક, લાકમાન્ય ૪૪, ૮૯ ટેસિયારી ૧૦૩ તારાચ'દ, ડૅ, ૧૦૦,૧૦૨,૧૨૨,૧૨૫, ૧૨૮૬-ની હિંદુસ્તાનીની વ્યાખ્યા ૧૦૧ તિરુવેલ્લુવર ૭૬ તુકારામ ૩૬ તુલસીદાસજી ૩૩, ૭; રામાયણ ૪૪ દક્ષિણ ભારતમાં હિંદી પ્રચાર ૧૧,૧૩, ૧૭,૨૩, ૨૫-૬, ૨૭૯, ૪૦, ૪૯-૫૦, ૧૨૧; અને કૅન્ગ્રેસ સરકાર ૭૪-પ દક્ષિણ ભારત હિન્દી પ્રચાર સભા (જીએ ઉપર ‘દ. ભા. હિં, પ્રચાર ’) દચાનદ સરસ્વતી ૧૦ દેવનાગરી ૧,૩,૬,૧૫,૧૯,૨૦,૩૩,૩૪, ૩૮,૪૩,૪૮, ૫૩, ૨૭, ૨૪, ૬૬, ૬૯, ૮૨૪,૨૯,૦૮-૯,૧૦-૧,૧૨૭. દેશી ભાષાઓ (જીએ પ્રાંતભાષાએક’) દ્રાવિડ --પ્રાંતા અને ભાષાઓ ૫,૭,૧૦, ૧૧,૧૩,૧૭,૨૫,૨૭, ૩૨ (જીએ દ. ભારતમાં હિંદી પ્રચાર પણ) ધને ૧૦૫ ધારાસભાની ભાષા ૮, ૧૨-૩૦ ધીરેન્દ્ર વર્મા ૧૦૭ નરસિંહ મહેતા ૬૭ નાગર ભાષા ૧૦૩ નાગરી (આ દેવનાગરી) નાગરી પ્રચારિણી સભા ૭૮, ૧૦૫ નાણાકી, અમૃતલાલ ૧૧૮, ૧:૨૨ નામદેવ ૧૫