પૃષ્ઠ:Rashtra Bhasha Vishe Vichar.pdf/૧૪૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૩૩
સૂચિ

નિઝામ રાજ્ય અને ઉર્દૂ પ્રચાર. ૧૧૧-૨ પશ્ચિમ હિંદમાં પ્રચાર ૩૦ · પંજાબમાં પ્રચાર ૩૦ પાલી ૧૦,૦ પીતાંબરદાસ ધ્યાન ૧૦૫ પી) ૧૫ પૃત્ર હિંદમાં પ્રચાર ૨૯-૩૦ પ્રફુલ્લચંદ્ર રા૫ ૩૩ પ્રાકૃત ભાષા પ્રાંતભાષા ૧૦૨૩ ૯,૧૧,૧૨,૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮.૨૧,૨૨,૨૩,૩૧,૩૪,૩૮, ૪૩, ૪૫, ૪૬,૫૨,૫૪,૧૪,૭૦,૮૪,૮૯,૯૧,૧૨, ૧૨૫, ૧૨૯-૩૦, “અને ાષ્ટ્રભાષા (જાએ ‘રાષ્ટ્રભાષા’માં). – અને અ’ગ્રેજી ૮૫, ૯૦૧, ૧૧૨, ૧૨૪ –માટે એક લિપિ ૧૯-૨૧,૩૪૫,૩૬,૩૮,૪૩,૫૭, ૬૪,૬૬,૮૪,૮ પ્રાંતલિપિએ ૮૨,૧૧૩ (તુ ‘સ‘સ્કૃતની પુત્રી’માં), ન્દ્વારા રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર ૧૯,૨૪ ફારસી લિપિ (જીએ ઉર્દૂ લિપિ પણ) ૬,૧૫,૨૧,૫૩,૧૦૭૮,૧૫૦-૧ કારસી અરબી શબ્દ ૩,૪,૬,૭,૨૧,૩૩, ૫૬,૫૮-૯,૬૮,૭૭,૭૯,૮૯,૯૪, ૧૦૧, ૧૨૪ અનારસીદાસ ચતુર્વેદી ૩૦, ૩૪ ખ'ક્રિમ’દ્ર ૯૬. ખ‘ગાળમાં રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર ૧૪, ૨૯, ૩૦,૩૨ ખ'ગાળી રાષ્ટ્રભાષા? ૪, ૪૪ માણા રાધવદાસ ૨૯-૩૦ બિરલા ઘનશ્યામદાસ ૩૩ યુદ્ધ૧૦૩ મુહલર ૧૪ બુંદેલી જ ભગવાનદાસ, બાપુ ૭૭, ૮, ૧૬ ભારતીય સાહિત્ય ૩૭, ૩૯ (બ્રુ અ. ભા. સા. પરિષદ પણ) મહમદ્દઅલી, મૌલાના ૭૭ મહમદ્ર શેરાની, પ્રેા ૧૦૪ મહારાષ્ટ્રી ૧૦૩ મહાવીર ૧૦૩ મહાસભા ને રાષ્ટ્રભાષા (તુએ ‘ફૅૉંગ્રેસ’માં) માનપત્રાની ભાષા ૧૭ માતૃભાષા (ા પ્રાંતભાષામાં) માલવીયજી ૩,૨૬-૭,૭૭, ૮, ૮૭, ૮૮, ૮૯, ૧૬ સુનશી, કનૈયાલાલ ૩૭, ૧૬, ૧૯ મેાતીલાલજી, પડિત ૭૮ યાકુબ હુસેન ૪૫, ૪૬ યુદ્ધપરિષદમાં' હિંદુસ્તાની ૧૮ માદેવી ચૈાધરી ૩. વીન્દ્રનાથ ટાગેર્ ૩૩, ૪૪, ૩૬, ૯૬ રાજસ્થાની ૧૦૩, ૧૦૫, ૧૦૬ રાજાએ ને ભાષાની સેવા ૯,૬૭ રાનજી ૭૫,૭૬ રાજેન્દ્રબાબુ ૫૦,૫૩,૬૧,૭૧,૮૦,૧૧૪ રાધાકૃષ્ણન, સર ૮૭,૮૮ રામકૃષ્ણ ૪૪ રામચંદ્ર શુક્લ ૧૦૪,૧૦૫ શમમાહન રાય, રાન્ત ૧૧,૪૪ રામાનંદ બાબુ ૩૦ રાષ્ટ્રભાષા, અને અંગ્રેજી ૧,૯,૧૨,૨૫, ૩૧૨, ૪૧,૬૬, ૭૬,૮૫,૮૬, ૭,૯૦,