પૃષ્ઠ:Sanskrit Sahityani Kathao.pdf/૨૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડ જરૂરી નથી.

જ્ઞાનવ કે પુસ્તકમાળાનાં પુસ્તકા. (શરૂઆતથી તે ઇ0 સન ૧૯૨૫ સુધીનાં ) નીતિ-નિષધ— નવલકથા-- ૨–૦ હાસ્યમંદિર. ર—૮ ચેાખેરવાલી, ભાગ ૧-૨ ૨૧૦ ચંદારાજસ્થાનની વીરરમણી (ઐતિહાસિક) ૩—૦ ગુલામી વહેપાર, ભા. ૧–૨ ૨૮ ચક્રવર્તી શેક. ૦−૮ નીલતેની. ર—૮ ધર્મપાળ. (ઐતિહાસિક) ૧—૮ મહારાણા પ્રતાપસિંહ ૨-૪ શારદાનું સ્વાર્પણ ૨-૦૦ કથામંજરી, ભા. ૧ લે. ૩૦ સદર ભા. ૨ જે. ૨--૦ હાસ્યકથામંજરી, ભાગ ૧લે ૨—૦ હાસ્યકથામંજરી, ભા. રો હુશીકેશચંદ્ર, ભા. ૧ લે. ૩-૦ ભા. ૨ જો. ભા. ૩ જો. ૩—૦ તત્વચિંતન; ખંડ ૧-૨ સાથે ૦-૮ પશુમાંથી દેવ (જેમ્સ એલન) ૦−૮ સ્વર્ગની સામગ્રી. ૦−૮ વિજયધ્વજ. ૧—૮ સુખશાંતિ વિચારણા. "? .. ૧ ૮ જીવન-સુધારણાના સન્માર્ગ. ૧૪ કરકસર-પૈસાદાર કેમ થવાય? ૧–૦ મેઝેનીના લેખા-માનવી કર્તવ્યેા —૪ ગૃહિણી ભૂષણ; ભા. ૧-૨ નાટક— ૧—૮ સત્યભામા (સચિત્ર) ૧—૪ મેવાડ-પતન (,,) ૧—૪ સ્વામી વિવેકાન દ. ૦-૧૨ સીતા (શ્રી. જેન્દ્રલાલ રાય) ૦-૮ મુક્તધારા (મૂ. લે. ડૅા. ટાગેર) દેશ-રાજ્ય-શિક્ષણ— ૨૦ જર્મનીની ઉન્નતિ શાથી થઇ ? ૧—૦ શિક્ષાનેા આદર્શ. ૩-૦ દેશદશન. ધર્મ- ૨—૮ સદર ૨૧૮ સદર ૦-૧૨ સુભદ્રા (સચિત્ર) ૦ ૮ પાપીને! પસ્તાવે. ૧-૧૨ સંસ્કૃતસાહિત્યની કથા. ૦-૮ કપૂરમંજરી. યરિત્ર–સવાદ— ૦-૧૨ ના. ગેાપાલકૃષ્ણ ગાખલે. ૨-~૦ ટામ્સ એલવા એડીસન. ૨—૦ ગુર્જર સાક્ષર જયંતીએ. ૦-૧૦સેક્રેટીસ અને તેના બે સંવાદ ૨૦૮ સંવાદમાલા. ૩૦ આખ્યાન સગ્રહ; ભા. ૧લે. રૂ. એક પ્રવેશ ફીગ્રાહક થતાં એક વખત આપીને ગ્રાહક થયા પછી ચાલુ સાલનાં બધાં પુસ્તકા અર્ધી કીંમતે અપાય છે; ને ઉપલામાંથી જે માગે તે પાણી કીમતે મળે છે. લખેાઃ— જીવનલાલ અમરશી મહેતા. Gandhi Heritત સંપાક અમલ [d સક્ષિપ્ત મહાભારત. ૩~૮ હિન્દુ ધર્મની પાઠમાળા. ૧-૧૨ મુક્તિમાળા, ખંડ ૧ લા. ૦—૮ ખાલગીતા-પૂર્વાર્ધ. ૧-૮ ગીતાપરિચય.