પૃષ્ઠ:Saraswati Chandra Part 4.pdf/૧૫૩

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
૧૪૧
“તે સઉની પીડા દૂર કરવા,
“કલ્યાણ જગતમાં ભરવા,
“થઈ પ્રબુદ્ધ ગૌતમ આજે,
“થઈ તપસ્વી, તપ ગુરુ માંડે !
“જગના સઉ આધિ વ્યાધિ
“હરવા નવી બુદ્ધિ સાધી.
“એ તપમાં બુદ્ધ તપાશે,
“નવી યજ્ઞ વેદિ મંડાશે.
“પશુમાત્ર હવે ઉગરશે,
“મુજ પ્રીતિ એ હોમે પડશે !
“મુજ પ્રીતિ એકલી હોમાશે !
“બીજું જગત જીવી સુખી થાશે
“ઓ તાત ! પ્રિયા ! ઓ પુત્ર !
“ઓ માત ! પ્રજા ! સુખસૂત્ર !
“મુજ હૃદયપ્રીતિનાં અંગ તમે સઉ ! અંગ સર્વ છો મ્હારાં !
“જન-પશુ જગના કલ્યાણ યજ્ઞ પર હોમું અંગ સઉ મ્હારાં ! મુજ૦
“હવે શાક્યસિંહ, ગર્જ છે,
“પ્રીતિગુફા છોડી, નીકળે છે !
“જગ નવું આશ્વાસન લે છે,
“દુષ્ટોનાં ઉર કમ્પે છે,
“હવે દયાધર્મ પ્રકટે છે,
“દીન જગત સુખે જંપે છે,
“એ નવો મુજ અવતાર ! પ્રિયા ! તે જોઈ દયા દીલ ધરજે !
“એ દયાધર્મ સ્થાપવા પરિત્રાજિકા થઈ ઘર ત્યજજે ! મુજ૦
“એ હતી પ્રિયા જે કાલ !
“તુજ દ્વાર આવશે કાલ,
“લઈ ભિક્ષુ-કમંડળ હાથ,
“ગોતમ; તે નીકળે આજ