પૃષ્ઠ:Saraswati Chandra Part 4.pdf/૨

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
આ ગ્રંથકર્તાનાં પુસ્તકો
રૂ. આ. પ.
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧. ત્રીજી આવૃત્તિ .... ૧   ૮  ૦
      "          ભાગ ૨. બીજી આવૃત્તિ.... ૧   ૪  ૦
      "          ભાગ ૩. ...  ... .... ૧   ૮  ૦
      "          ભાગ ૪. ...  ... .... ૩   ૮  ૦
સ્નેહમુદ્રા        બીજી આવૃત્તિ   ...  ... .... ૧   ૦  ૦
યુરોપ, એશિયા, વગેરે ખંડોમાંની મહાપ્રજાઓમાં

જનસ્વભાવનાં લાક્ષણિક દૃષ્ટાંત        

૦  ૨  ૦
The Classical Poets of Gujarat ....  Rs. 0  4  0
સ્નેહમુદ્રાની ટીકા (સ્વર્ગવાસી જયંતીલાલ
મગનલાલ દેસાઈ બી.એ. કૃત જુદી છપાઈ છે.)

ઉપરનાં પુસ્તકો નીચે લખેલે ઠેકાણેથી મળશે.

મુંબાઈ - કાળકાદેવી રોડ ઉપર એન. એમ. ત્રિપાઠી
એન્ડ કંપની તા. સર્વ બુકસેલરો.
બ્હારગામ - અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વગેરે ગામોના
પ્રસિદ્ધ બુકસેલરો.