પૃષ્ઠ:Saraswati Chandra Part 4.pdf/૩૭૯

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
૩૬૭
*[૧]“બહુત,...ગુમા...ન...ભરી...રે, મોરલીયાં ! તું બહુત ૦ (ધ્રુવ)
બંસરીયાં ! તું બહુત...ગુ... મા ન...ભરી રે! મોર૦
મેં સુતીતી અપને મ્હેલમે ! ત્હેં મેરી નિન્દ હરીરે! મો૦
જાત વર્ણ તેરી સબ કોઈ જાને, તું જંગલકી લકડીરે ! મો૦
કૃષ્ણજીવન તુંકો મુખસેં લગત હૈ, કર સંગત સધરીરે ! મો૦ ”

મોહની – મધુરી, તું નવીનચંદ્રના મુખ ઉપર આવી મોરલી થા અને અમને મોહ પમાડે એવું તેના પ્રભાવથી ગા.

ચંદ્રા૦ – કાલ બંસીધુન ગવાઈ હતી તે પણ ગા.

બિન્દુ૦ –

*[૨]“બંસીધુ...ન...બ... જ...ર... હી,
બંસીધુ...ન...બ...જ...ર...હી
શ્રીજુમના કે તી ... ... ર. ! બંસી૦
“સુરવર મોહ્યા, મ્હોટા મુનિવર મોહ્યા,
“મોહ્યા મોહ્યા ગન્ધર્વ અખિંલ ! બંસી૦ (અનેક વાર)
“બંસી રે સુન કર ગઈ બ્રજબાલા,
“વીસર્યો આ તનકો ચીર ! બંસી૦ (અનેક વાર)
“બંસીરે સુનક...ર...ગઈઆં રે બીસરી,
“બછુવા તજ ગયો ખીર ! બંસી૦” (અનેક વાર)
“સુરદાસ હરિ બંસી મુખસેં બજાવે,
“સ્થિર રહ્યો શ્રી મહારાણીજીકો નીર ! બંસી૦” (અનેક વાર)

ચંદ્રા૦ - મહાત્માના હાથમાં જઈ તેને મુખે ચ્હડી એક જડ બંસરી જગતને આટલું કલ્યાણ આપે છે તો મધુરી જેવી મેધાવિની સુન્દરી નવીનચંદ્ર જેવા દક્ષિણ જનના હૃદયમાં વસી કોનું કોનું શું શું કલ્યાણ નહીં કરે?

કુમુદ – મને તે અધિકાર નથી ત્યાં પછી વધારે વાત શી ?

ચન્દ્રા૦ - આ ત્રણે મઠના ગુરુજીને અને સર્વ સાધુ સ્ત્રીપુરુષોનો પક્ષપાત જેને આજ આ ઉત્તમોત્તમાધિકારે મુકે છે તેના ઉપર શું તને પક્ષપાત નથી ? શું ત્હારું હૃદય તેના લાભનો ત્યાગ કરી શકશે ?

કુમુદ - આ સર્વ પાપ અને વિપત્તિ એ દુષ્ટ હૃદયને માથે જ છે.


  1. *પ્રાચીન.
  2. *પ્રાચીન.