પૃષ્ઠ:Saraswati Chandra Part 4.pdf/૪૪૩

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
૪૩૧
પ્રકરણ ૨પ.
સનાતન ધર્મ
અથવા
સાધુજનોના પંચમહાયજ્ઞ


Then the World-honoured spake : “Scatter not rice :
But offer loving thoughts and acts to all :
To parents as the East, where rises light ;
To teachers as the South, whence rich gifts come ;
To wife and children as West, where gleam
Colours of love and calm, and all days end ; .
To friends and kinsmen and all men as North ;
To humblest living things beneath, to Saints
And Angels and the blessed dead above :
So that all evil be shut off, and so
The six main quarters will be safely kept. ”
Arnold's Light of Asid.


The 'freedom' and 'modernity,' the 'progress' and 'truth' of these fellows are not ours, We have nothing in common with them. They wish for self-indulgence, we wish for work. They wish to drown consciousness in the unconscious ; we wish to strengthen and enrich consciousness. They wish for evasive ideation and babble ; we wish for attention, observation, and knowledge. The true criterion by which true moderns may be recognised and distinguished from impostors calling themselves moderns may be this : Whoever preaches absence of discipline is an enemy of progress, and whoever worships his 'I' is an enemy to society. Society