પૃષ્ઠ:Saraswati Chandra Part 4.pdf/૫૬૮

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
પપ૬
પ્રકરણ ૩૧.
[૧]પિતામહપુરમાં આર્ય સંસારનાં પ્રતિબિમ્બ,

અને

પ્રીતિની મણિમય સામગ્રીના સંપ્રસાદ.
And on her lover's arm she leant,
And round her waist she felt it fold,
And far across the hill they went
In that mew world which is the old.
Tennyson’s Day-Dream.
I sate beside a sage's bed
And the lamp was burning red
Near the book where he had fed;
When a Dream with plumes of flame
To his pillow hovering came
And I knew it was the same
Which had kindled long ago
Pity, eloquence, and woe;
And the world a while below
Wore the shade the lustre made,
It has borne me here as fleet
As Desire's lightning feet ; .
I must ride it back ere morrow,
Or the sage will wake in sorrow.
“A spirit of the mind ”–“ Shelley's Prometheus Unbound.”


વ્હાલા ચંદ્ર ! આ શું છે ?”

“પિતામહપુરનો આ કોટ છે.”

“તમારું મ્હારું દ્વૈત છુટ્યે કેટલો કાળ થયો ?”

“જાગૃતમાંથી સ્વપ્નમાં જતાં થાય તેટલો તેને કેાઈક પળ ક્‌હે છે, કોઈક યુગ ક્‌હે છે."


  1. ૧. પ્રકરણ ૧૧ ઉ૫૨થી "પિતામહ” એટલે ભીષ્મ પિતામહનું રૂ૫ક સમજાશે.