પૃષ્ઠ:Saraswati Chandra Part 4.pdf/૭૮૮

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
૭૭૬

unheard-of attainments of these modest and simple. looking anchorites.”

ચંદ્રકાંત– You may rest assured that my fortnight's residence with that noble lady - your once mother-in-law – whom you have so cruelly wronged, has taught me at least this one thing, viz., not to disturb pictures of peace and innocence such as I found there or may find here as you say. After the hard lesson which your conduct has taught to the world, it scarcely remains for poor Chandrakanta to follow your tuition in the rare art of making happy people unhappy - that is, the art in which you have excelled as an expert of such superior eminence and unrivalled fame.

સરસ્વતીચંદ્રે ઉત્તર દીધો નહીં. માત્ર નીચું જોઈ ચંદ્રકાન્તને આંંગળીયે વળગાડી પોતાની ગુફા ભણી ચાલ્યો અને સાધુઓ પાછળ પાછળ ચાલ્યા. આ બે જણની અને સાધુઓની વચ્ચેનું અંતર આમની કે તેમની ઇચ્છાથી વધ્યું તે જોઈ સરસ્વતીચંદ્ર બોલ્યો – ચાલતા ગયા ને વાતો કરતા ગયા.

“ચંદ્રકાંત, તું સત્ય બોલે તેમાં હું ના કેવી રીતે ક્‌હેવાનો હતો? મ્હેં ઘણાક જીવને દુઃખી કર્યા – ત્હારે પણ અંહી સુધી ધંધો છોડી, ગંગાભાભીને ઘેર એકલાં મુકી, મ્હારે માટે આથડવું પડ્યું.”

ચંદ્ર૦– હાસ્તો. સ્વજનને દુ:ખી કરી દમવાની આપની કળાની આ તો એક ન્હાનામાં ન્હાની ને થોડામાં થોડી ખુબી છે.

સર૦– ગાંગાભાભી ખુશીમાં છે ?

ચંદ્ર૦– તેમને મળો તો માલમ પડે.

સર૦– તેમને મ્હારે માટે બહુ લાગ્યું હશે.

ચન્દ્ર૦- તે તમે કયાં ગાંઠો એવા છો ?

સર૦– ક્‌હે તો ખરો.

ચંદ્ર૦- એ તો મુવાં હશે કે જીવતાં હશે.

સર૦- શું આમ બોલે છે ? તું ઘણું કઠણ બોલનારો છે તે હજી એવો ને એવો રહ્યો.