પૃષ્ઠ:Sathina Sahityanu Digdarshan (Eng. Literature of sixties) by Dahyabhai Derasari.pdf/૩૪૪

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.

૧૮

સ્વધર્મ વર્ધક ૨૮૫
સમાલોચક ૨૮૬
સ્વદેશ વત્સળ ૨૯૦
સત્યોદય ૨૯૩
સયાજીવિજય ૨૯૪
સારસંગ્રહ ૪૭
સત અને અસતની પરીક્ષા ૨૦૫
સરીફાન અલકામિ લત ૨૦૬
સરળ અર્થ શાસ્ત્ર ૨૨૧
સદ્વર્તન ૨૨૩
સર્વ દર્શન ૨૨૪
સરળ પદાર્થ વિજ્ઞાન ૨૨૮
સરળ રસાયન ૨૩૦
સગર્ભા સંરક્ષણ ૨૩૭
સમસ્તિ સાર ૨૪૭
સમસ્તિનો દરવાજો ૨૪૭
સતી દમયંતીની શિખામણો ૨૪૭
શબ્દાનુ સાસનમાં આવતા સૂત્રોની અકાશદિ અનુક્રમણિકા. ૨૪૮
સમ્મતિ તર્ક ૨૪૮
સમ્યકત્વ ૨૫૨
સઝાયમાળા ૨૫૪
સત્યભંગી તરંગીણી ૨૫૫.

સ.

સાસુ વહુની લડાઈ ૫૦–૧૬૮–૧૭૫
સાર શાકુન્તલ ૬૩
સાક્ષર સપ્તક ૧૪ર
સાહસ દેશાઇ ૧૫ર
સાબરનો સાખો ૧૬૧

સાહસ સંગ્રહ ૧૮૭

સાર સંગ્રહ

૨૫૯
સાર્વજનિક આરોગ્ય ૨૨૮
સામ્ય શતક ૨૫૩
સ્યાદ્વાદ મંજરી ૨૫૫
સ્વાધ્યાય માળા ૨૬૬
સિધિ લીંટી ત્રિકોણ મિતિ ૫૭
સિદ્ધાંત સાર ૨૦૫
સિદ્ધ પદાર્થ વિજ્ઞાન ૨૩૦
સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુસાસન મૂળ ૨૪૮
લઘુ વૃત્તિ ૨૪૮
સિપાઇ બચ્ચાની સજની ૧૭૮
સ્ત્રીબોધ ૨૯૫
સીતા ૧૭૬
સીતાના કાગળ ૧૪૮
સ્ત્રી સંભાષણ ૩૬
સ્ત્રી બાળહત્યા ૨૨૧
સ્ત્રીજ્ઞાન દીપિકા ૨૨૪
સ્ત્રી ઉપયોગી સૂચના ૨૩૬
સુજ્ઞ ગોકળજી ઝાલા અને
વેદાન્ત
૪૨-૧૯૪
સુગમ્ય પાઠમાળા ૫૭
સુકનાવળી ૫૮
સુડા બહોતેરી ૧૨૪
સુંદર અને વિદ્યાનંદ ૧૭૮
સુલ સાસનીનું ચરિત્ર ૨૬૨
સુદર્શન ૨૬૮
સુરત અખબાર ૨૯૩
સુરત સોદાગર ૨૯૩
સુલભ સામાધિ ૨૫૪