પૃષ્ઠ:Sorathi Baharvatiya-3.pdf/૧૫

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.

They said, to hang a good yeoman
Called William of Cloudeslee.

છોકરાએ પૂછ્યું “અરે ભાઈ આ કોના સારુ ?” તેએા બેાલ્યા “ક્લાઉડેલી ગામવાળા ભારાડી તીરંદાજ વીલીઅમને લટકાવવા સારુ.”

છોકરાને ઓસાણ આવ્યું. એણે દોટ દીધી. ઈંગલવુડ જગલમાં જઇ પહોંચ્યો. બહારવટીઆના બને ભેરૂઓને જાણ કરી.

“શાબાસ દોસ્ત ! ઠીક ખબર દેવા આવ્યો.” એમ કહી, ઈનામ તરીકે એને એક હરણકું મારી દીધું અને બેય જણા શહેર પર ચાલ્યા. આવે ત્યાં દરવાજા બંધ દીઠા. હવે શું થાય ? પણ હતા હિકમતબાજ. બન્યા રાજાજીના કાસદીઆ. દરવાજા ભભડાવ્યા :

Who is there, now, said the porter,
That maketh all this knocking ?
We be two messengers, quoth Clym of Clough
We come right from our king

“કોણ અત્યારે કમાડ ભભડાવે છે ?” દરવાણીએ અંદરથી પૂછ્યું.

“અરે ભાઈ ઉઘાડ ઝટ ! ” ક્લેાગ ગામવાળા ક્લીમે કહ્યું, “અમે રાજાજીના ખેપીઆ સીધા રાજાસા'બની કનેથી જ આવીએ છીએ.”

દરવાણીએ દરવાજા ખોલ્યા. એટલે એને મારી. પાછા આવવા સારુ ચાવીઓ પડાવી લઈ, બેય ભેરૂ ફાંસી દેવાતી હતી તે ઠેકાણે પહોંચ્યા. ઉભા ઉભા મામલો જુવે છે, શી બીના બની રહી છે ?

The justice called to him a lad,
Cloudeslee's clothes he should have;
To make the measure of that yeonan
Thereafter to make his grave.

[ન્યાયાધીશ સાહેબ એક છોકરાને આજ્ઞા દઈ રહ્યા છે કે બહારવટીઆ વીલીઅમનાં કપડાં કાઢીને લઈ આવ. એની કબર ખોદાવવી છે તે માટે માપ લેવા જોઈશે. એ સાંભળીને બહારવટીઓ બોલ્યો :

He that maketh a grave for me
Himself may lie therein.

“બચ્ચાજી ! મારે માટે કબર ખોદાવનારને ખુદને જ એ કબરમાં સૂવું પડશે.” સાંભળીને ન્યાયાધીશને ગુસ્સો ચડ્યો :

Thou speakest proudly, said Justice,
I will thee hang with my hand.