પૃષ્ઠ:Vanaspati Shastra Na Mul Tattvo.pdf/૧૦૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

9૪ વનસ્પતિશાસ્ત્ર. આ. ૧૯ મી. કાપિટથુલભ બહારનાં ફૂલ ખીલેલાંછે; અને અંદરનાં થોડાં ખીલેલાંછે (કેંદ્રાક િ´ત ). આ. ૧૧૦ મી. આ. ૧૧૧ મી, ૨. હૃપાન્થાડિય- મ ( ઉભરડાની મંજ રી ). આ વ્યવસ્થા ઉ. પર પ્રમાણેજ છે. પરંતુ એમાં પડવી જાડી હાઇ અંદરનીમેર વાંકી વળેલી અજીર્. ઉમરડા. આ. ૧૧૨ મી. હૈાયછે; ઉદાહરણુ, અંજીર, ઉભરા ( ૧૧૦ મી અને ૧૧૧ મી આકૃતિ જુઓ). ૩. અએલ (છત્રીના જેવી),— એમાં મૂળનું દીઠું નાનું હાયછે, પરંતુ ફૂલનાં નાનાં ઢાં લોખાં હાયછે. એ દીંટાંપર ફૂલ આવે છે તેમના આકાર છત્રીની સામાના જેવા હ્રાયછે. જૂ- લનાં દીઠાંનાં નાનાં નાનાં દીઠાં થઈ તેપર ફૂલ આવેછે તેવારે તેમને સંયુ- ( કોથમીર ) એકાકી અંગેલ