પૃષ્ઠ:Vanaspati Shastra Na Mul Tattvo.pdf/૧૭૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

ગુજરાતી. અંદરનું આચ્છાદન. સશસંયેાગી પુંકેસર. તંતુ. ત્રિગુચ્છીપુંકેસર. દ્વિગુચ્છીપુંકેસર. પરાગકાશ, પરાગ. પૃષ્ઠસ્પર્શી. પુંકેસરધારી નલિકા. બહુગુચ્છાપુંકેસર. અહારનું આચ્છાદન, મધ્યસ્પર્શી. વિલાયત અજમાની જાત. વિષમસંખ્યાંક પુંકેસર પુષ્પ. સમસંખ્યાંક પુંકેસર પુષ્પ સીફેસરાપસ્થિત. કેસરે પરિસ્થિત. સ્ત્રીકેસરાધ્વસ્થિત. આપુંસંચાગી સ્તંભ. સંયાજક વનસ્પતિશાસ્ત્ર. અંડાશય. આંસનું. તતુ. ENGLISIJ, Endothecium. Syngenesious Stamens. Filament. Triadelphous Stamens. IDiadelphous Stamens, Author, Pollen. Adnute. ૧૪૫ Androphore. Polyadelphous Stanens. Exothecin. Versatile, Boraginacin Aniosteminous flower. Usosteminous. Hypogynous. Perigynous. Epigynous. (Gynostemium. Connective. મન રૂ નો. Ovary. Axile. Style,