પૃષ્ઠ:Vanaspati Shastra Na Mul Tattvo.pdf/૨૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

~ અનુક્રમણિકા. (બ) નિયમ વિરૂદ્ધ. ૧ આઠના જેવી. ૨ આચ્છાદિત. ૩ ટીના જેવી. એકાકી અને સંયુક્ત અંતર્યુષ્પકોશ, ૩ પાંખડીએના વિલક્ષણ પ્રશ્નાર અંક ૪ થશે. ૩પત્તિની ગવશ્ય દ્રિયો નાગ ૨ હો. પુરુષનાતીય કૃત્રિયો. ૧ પુંકેસર તંતુની સૂમ રચના. ... ... આકાર. ... લંબાઈ, રંગ, અને દિશા કે ઝોક. પરાગકાશ. ... ... એની રચના. પાંદડાંની જોડે પુંકેસરનું સરખાપણું. તંતુના પરાગકાશ જોડે સંબંધ સંયેાજક, ... ... ... ... પરાગકાશ અને તેના ગેળાના આકાર. પરાગકાશનું ઊધડવું. ૧ઊભુ’ ઊધડવું. ૨ આડું ઊધડવું. ૩ છિદ્રથી ઊઘડવું.... ૪ પડદાથી ઊપડવું...… પુંકેસરતા સાધારણ વિચાર. ૧ પુંકેસરની સંખ્યા. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ૮૭ ઢંઢ th ev te ટ ર 123 ર૩ ૯૩ ૯૩ ૯૪ પ પ