પૃષ્ઠ:Vanaspati Shastra Na Mul Tattvo.pdf/૨૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

૨ સ્થાન. ૩ સંયોગ. ૪ સાપેક્ષ લંબાઈ. અનુક્રમણિકા. પરામ. પરાગકાશનું વર્જુન. પરાગકાશની અંદરના પદાર્થ, પરાગકાશને આકાર. પરાગનું ઊધડવું. ... કાર્પલનું સ્વરૂપ. કાર્પલની સૂક્ષ્મ રચના. ના ર્ નો. નાન રૂ નો. વિભક્ત સ્ત્રીકેસર. સંયુક્ત સ્ત્રીકેસર. ... કર્ણકા. ત્રીજાતીય ક્રિકે. કાર્પલનું વર્ણન. કાર્પલ અને તેના ભાગ. ... .. તંતુ સ્ટિગ્મા સ્ત્રીકેસરના સારાસાર વિચાર, ... ... અંડાશય. અંડાશયના આકાર, અંડાશયમાંના ખીજાશયનું વર્ણન.... બીજાશયના પ્રકાર,

...

... ... ... ... ... ... ... 1 .. ૧૧ • ૧૦૧ ૧૦૩

    • ૧૦૩

... ૧૦૪ ... ... ૧૪. ev 4 et ev ૧૦૪ ... ૧૫ ૧૦૫ ૧૦, ૧૦૭ ૧૦૮ ••• ૧૦૮

  • ૧૦૮

... we ete ... ૧૦૦ ...