પૃષ્ઠ:Varn Vyavastha by Gandhiji.pdf/૧૬૯

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
સૂચિ

ચિ અકાં અંગ’ (ધર્મનાં) ૨૧, ૩૧, ૫, ૫૪ અદ્વૈતનો સિદ્ધાંત જુઆ અભેદ તાથાશ્રમ ૧૬૪, ૧૩૮ અભેદ્ર ( એકતા ને સિદ્ધાંત ૩૪, ૧૬, ૩૪, ૧૨૯-૩૦ અમદાવાદ , અમેરિકા ૧૨૮ અર્જુન ૭૯ અસમાનતા ૧૪, પા અસહકાર ૧૦-૧૧, ૧૩× અપગ્ય છે, ૮૫, ૧૨, ૧૧૬, ૧૨૦૬માંચનીચના ભેદ ૧૩, -~-~.. સેવક છે. ૧૫; પ્રત્યે ધર્મ કર, ને વણું ૪૮, પર; --અને જ્ઞાતિવ્યવસ્થા ૫૦, ૫૨૬માં કુરિવાજે ૧૨૬-૪ ext; અસ્પૃશ્યતા ૫,૧૫,૨૨,૨૯,૩૧,૪૮, ૫૨, ૫૮, ૬, ૭૧-૪, ૮૫, ૧૦૬, ૧૩૫ ૬, ૧૮, ૧૪૧ ૨ અમે ૮૩, ૧૩૧ અંત્યજ નુએ અસ્પૃશ્ય આવિકાના માર્ગ ૨૧૩, ૪૩, ૫૪, ૬૧-૪, ૭૫, ૭૮, ૮૦,૮૭, ૧૪૨ ( જુનો રો પણ આઠેકીટક ૮૫ આભડકેટ ૫૪, ૨૭, ૧૪૨ આર્યવિદ્યા ૮૫ આ સરકૃતિ ( જીઆ સંસ્કૃતિ i આશ્રમ સત્યાગ્રહ ) ---ની રહેણી ૬-૭, ૬, ૮૯, ૧૯૩૨, ૧૪૧૨ આશ્રમવ્યવસ્થા રૂ૫, ૪૩, ૧૪૧-૨ ઇટાલી ૩૪ ઈશુ ખ્રિસ્ત ક ઊંચનીચના ભેદ ૨,૫,૧૩૪.૧૮-૯, ૪૪, ૪૭, ૫૦૪, ૬૩, ૧૯, ૭૫, ૮૭, ૧૨૮, ૧૪૨ ઊંચાપાસું મા ઋદેવ ૧૩૬ ૧૩ કડલારનું ભાષણ ૧૫-૬, ૩૭ ન્યાવિક્રય ૧૦૬, ૧૧૦, ૧૧૫-~ કરજ ૨૩, ૧૨૬ લકત્તા ૧૩૩ કાઠિયાવાડ ૮,૭૮,૮૦,૮,૧૩૦,૧૩૯ કારજ ( દા’ ) ૧૨૫ જ મૃત્યુભાજન કાલેલકર ૮૬, ૧૨૭ હ કુટુંબખર્ચ ૭-૮ કર૦ ૨૮-૯ કુરિવાજ ૧૦૬,૧૧,૧૧૭-૮,૧૨૩- ૬, ૧૩૧-૪, ૧૦૬; ~થી થતા દ્રવ્યના યના સુપયેગ ૧૯૨૦,૧૨૩૪,૩૬, ૧૩૪ કૂતરાનો પ્રશ્ન ૧૩૨ કૅથલિક ધમ ૩૫ કામદા એક્યને પ્રા ૨,૪૯,૫૩, 9%; ની વચ્ચે સામાજિક