પૃષ્ઠ:Varn Vyavastha by Gandhiji.pdf/૧૭૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૪૫
સૂચિ

વ્રત ૮૮૬ –સવ વાંને ધ ૮૮–૯૦; —માં અપવાદ ૯૦ દિવાસ્થળી ૮૦ દવા ૮૦ વરા ૯૪ લયા ૧૩૧૩ જીવનતત્ત્વ સુધ જીવનધમ ૧૮, ૫૧ જીવનવ્યવસ્થા ૧૪, ૪૫૬, ૭૮ ના ૧૧૭૮ જ્ઞાતિબહિંકાર (જુએ ₨ષ્કાર) જ્ઞાતિભેદ ( અને વણ ) ૨,૨૦૨, ૪૦,૪૬, ૫-૩, ૧૦૦,૧૦૪-૫, ૨૧૨, ૧૪૨૬ --અને ઊચાપણું પ૦,૧૦૦; અને રાષ્ટ્રભાવના જ્ઞાતિભાજન ૧૦૧, ૧૦૮–૯, ૧૧૪, ૧૧૭૯,૧૨૨-૭; ——ના વચના સદુપયેાગ (જુએ કુરિવાજમાં) જ્ઞાતિવ્યવસ્થા ને દેષ ૨,૫૦૧, ૯૭,૯૯–૧૦૦; ની ઉત્પત્તિ ૪૦,૪૬,૫૧;(હિંદુ રાાસ્ત્ર વિરુદ્ધ) ૯૭, ૧૦૪, ૧૧૨; —ી આજે સ્થિતિ ૯૭-૯, ૧૦૬, ૧૨૫; -~~ની સુધારણા ( જુએ જ્ઞાતિ- સુધારા ); —ત્રિ રાષ્ટ્રસેવા અને ધરક્ષા ૯૯, ૧૦૨-૪; —ની સંકુચિતતા ૯૯-૧૦૦, ૧૦૫-૬,૧૧૧,૧૧૩૪; નીતિધમ ૧૦૦, ૧૨, ૧૧૬; ——નું શસ્ત્ર (જીએ બહિષ્કાર ); -~~ની ત્રણ શિક્ષાઓ ૧૦૧-૨; —ના લાભ ને હુક ૧૦૮ અને જ્ઞાતિસરકાર ૧૦૧-૨,૧૦૭-૮,૧૧૩, ૧:૨-૬, ૧૨૫૦૬ ( જા મહાજન પણ) જ્ઞાતિસુધારા ૯૮, ૧૦૨-૬,૧૧૧-૪, ૧૧૬,૧૧૯૯,૧૨૫૭ ટોલ્સ્ટૉય ૮૮–૯ તલી ૮૫ તડાં (જ્ઞાતિમાં) ૯૭ તલવારને જમાને ૭૯ તાંોરનું ભાષણ ૧૬, ૩૬, ૩૮, ૪૦ તિરુપુરની સભા ૧૯ તીય સ્થળ ૧૩૫ તેરમું ( જુએ મૃત્યુભેાજન ) દયાધર્મ ૧૩૧–૪, ૧૩૬ દાન (વિ૦ ઉદ્યમ ) ૯૧–૨, ૧૩૩૪, ૧૩૭૮; –ને રિવાજ ૨૫-૬, ૧૩૩૪, ૧૩9 દીક્ષા ૯૪૬ દેશખધુ ૧૩૦, ૨૩૩ ધનવાન ૮૯-૯૩, ૧૧૯, ૩૨૪, ૧૩૩-૪, ૧૩૬ ધર્મ ૪૫,૫૫-૬,૫૮, ૮૫,૧૦૧-૪, ૧૧૨, ૧૧૫; —સા વણક (ા સાણિ કz-~ંદુ, બૌદ્ધ ઇ (તે તે નામે જુએ) સાર્વભૌમ ૪૫, –ના મૂળ સિદ્ધાંતા ૬૮૯,૭૮,૧૨૧-૨, ૧૨૬; —ની ઢાલ સત્યાગ્રહુ ૧૦૩,૨૦ ધર્મજ ૧૧૯૨૦ ધર્મશાસ્ત્રમાં પ્રામાણ્ય ૧૨૧-૨ www.