પૃષ્ઠ:Varn Vyavastha by Gandhiji.pdf/૧૭૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૪૬
સૂચિ

ધર્માંતર ૨૨, ૩૪, ૧૨૪ ચવા (આ વસ્તુ પણ) ૨૨૬, ૪૦,૪૩૪,૪૮,૫૧, ૬૧,૭૭ ૮, ૮૬-૭,૯૦, ૧૩૪,૧૪૨ સૂચિ ધૂળિયા ૮૧ થાળી ૧૧૩ નવરારા (ઇ.eisure)નો પ્રશ્ન ૨૬, ૪૪,૬૧,૧૪૨ નાડકણી ૩૬,૪૨-૪૩; ~નું ચર્ચા- પત્ર ૩૬-૪૨; ને જવાબ નેલાર ૪૮ નેકરી ૭૫-૮ ન્યાત (જી જ્ઞાતિ) ન્યાતવરા (જુએ જ્ઞાતિભાજન પરમ ૪ રિચાંનો અર્થ ૪ • પરિસ્થિતિ ’ (Environment) ૪૩ પશ્ચિમ ૧૯, ૩–૪, ૧૩, ૭૯, ૮૩ (જીએ યુરોપ 'ક્તિભેદ ૧૨૭–૯; —માંસાહારી જોડે ૫૫૩ પંચમ વણ ૧૫,૭૯ પુનમ ૩૧ પારસી ૨, ૧૨૬ માંડવા જ પુનરુદ્ધાર (વણુ ધના) (ન્નુએ સુધારણા) પુનર્ધટના (વર્ણ ધમની ) (જીઆ સુધારણા) પુનર્જન્મ ૩, ૩૫ પેટાન્યાત ૨,૩૨,૪૦,૯૮,૧૦૨,૧૧૪ અફ્રિકાર ૪૬,૧૦૦-૨,૧૦૫, ૧૦૯, ૧૧૧-૬, ૧૨૨-૪ મંગાળ ૧૪, ૧૩૦ ખાઇખલ ક આજીરાવ ખખિલાન ૩૪ બારડાલી ૯૪ ખારનું ખાળખ ૭, ૯ આ મૃત્યુભાજન બુ ૩, ૯૫ ખુર્નાડ ૮૯ એટીબ્યવહાર ( જુએ લગ્ન અને ટીબેટી) ૌમ ૧૩,૩૦,૩ બ્રહ્મžશ્રમ ૨૫ બ્રાહ્મણ કેણ ? ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૯, બ્રાહ્મણધર્મ ૧૨, ૬-૨, ૪૧, ૨૫, ૬૨,૭૧૬,૧૩૦ બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મગુંતર ૩૦-૨,૩૭,૪૧, બ્રાહ્મણ વર્ણ ૨૮,૬૦,૪૧,૪૮,૫૪, ૭૦-૩,૬,૧૧૪,૧૨૮-૩૦ બ્રાહ્મણતર ૧૫,૧૨૯; ~નું કાર્ય ૧૭ ભગવદ્ગીતા ૧૬, ૨૫૦-૮, ૫૫, ૬૪, ૮૩,૮૯,૧૨૦,૧૪૨ ભગ ૩,૯૦ ભગીફા (નું સામાજિક મહત્ત્વ) ૦ ભાગવત ૩૫ ભાટિયા લેક ૧૩૫ ભાણાવ્યવહાર (જીએ ટીબેટી)