પ્રવેશિકા:સુભાષિતો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ શ્રેણીમાં ગુજરાતી સહિત્યના સુભાષોતોનો સમાવેહ્સ ક્રવામાં આવ્યો છે. સુભાષિતોને તેના અક્ષર દેહના પ્રથમ અક્ષર પ્રમાણે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યો છે. સુભાષિતો પર પહોંચવા નીચે આપેલી કડી પડ ક્લીક કરી પહોંચી શકાય છે.