ભગવદ્‌ગીતા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પ્રભુએ પોતે પ્રેમથી કહી નિજ સખાને,
વ્યાસ મહર્ષિએ કરી જેની રચનાને.

ભગવદ્‌ ગીતા[ફેરફાર કરો]

 1. પ્રથમોધ્યાય: અર્જુનવિષાદયોગ
 2. દ્વિતીયોધ્યાય: સાંખ્યયોગ
 3. તૃતીયોધ્યાય: કર્મયોગ
 4. ચતુર્થોધ્યાય: જ્ઞાનકર્મસંન્યાસયોગ
 5. પઞ્ચમોધ્યાય: કર્મસંન્યાસયોગ
 6. ષષ્ઠોધ્યાય: આત્મસંયમયોગ
 7. સપ્તમોધ્યાય: જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ
 8. અષ્ટમોધ્યાય: અક્ષરબ્રહ્મયોગ
 9. નવમોધ્યાય: રાજવિદ્યારાજગુહ્યયોગ
 10. દશમોધ્યાય: વિભૂતિયોગ
 11. એકાદશોધ્યાય: વિશ્વરૂપદર્શનયોગ
 12. દ્વાદશોધ્યાય: ભક્તિયોગ
 13. ત્રયોદશોધ્યાય: ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગ
 14. ચતુર્દશોધ્યાય: ગુણત્રયવિભાગયોગ
 15. પઞ્ચદશોધ્યાય: પુરુષોત્તમયોગ
 16. ષોડશોધ્યાય: દૈવાસુરસંપદ્વિભાગયોગ
 17. સપ્તદશોધ્યાય: શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગ
 18. અષ્ટાદશોધ્યાય: મોક્ષસંન્યાસયોગ

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]


ભગવદ ગીતા : ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર
ભગવદ ગીતા : અધ્યાય

પ્રથમોધ્યાય: અર્જુનવિષાદયોગ | દ્વિતીયોધ્યાય: સાંખ્યયોગ | તૃતીયોધ્યાય: કર્મયોગ | ચતુર્થોધ્યાય: જ્ઞાનકર્મસંન્યાસયોગ | પઞ્ચમોધ્યાય: કર્મસંન્યાસયોગ | ષષ્ઠોધ્યાય: આત્મસંયમયોગ | સપ્તમોધ્યાય: જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ | અષ્ટમોધ્યાય: અક્ષરબ્રહ્મયોગ | નવમોધ્યાય: રાજવિદ્યારાજગુહ્યયોગ | દશમોધ્યાય: વિભૂતિયોગ | એકાદશોધ્યાય: વિશ્વરૂપદર્શનયોગ | દ્વાદશોધ્યાય: ભક્તિયોગ | ત્રયોદશોધ્યાય: ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગ | ચતુર્દશોધ્યાય: ગુણત્રયવિભાગયોગ | પઞ્ચદશોધ્યાય: પુરુષોત્તમયોગ | ષોડશોધ્યાય: દૈવાસુરસંપદ્વિભાગયોગ | સપ્તદશોધ્યાય: શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગ | અષ્ટાદશોધ્યાય: મોક્ષસંન્યાસયોગ |