મંદિર તારું

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મંદિર તારું
જયંતીલાલ આચાર્ય
બાળગીત


મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું,
સુંદર સરજનહારા રે;

પળ પળ તારાં દર્શન થાયે,
દેખે દેખણહારા રે.

નહિ પૂજારી નહિ કોઈ દેવા,
નહિ મંદિરને તાળાં રે;
નીલ ગગનમાં મહિમા ગાતા,
ચાંદો સૂરજ તારા રે.
વર્ણન કરતાં શોભા તારી,
થાક્યા કવિગણ ધીરા રે;
મંદિરમાં તું કયાં છુપાયો,
શોધે બાળ અધીરા રે. મંદિર તારું...