મત જા મત જા મત જા જોગી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

જોગી ! મત જા, મત જા મત જા
પાય પરું મૈં તેરી ... જોગી૦

પ્રેમભક્તિ કો પેંડો હિ ન્યારો
હમ કો ગેલ બતા જા ... જોગી૦

અગરચંદનકી ચિતા રચાવું,
અપને હાથ જલા જા ... જોગી૦

જલ બલ ભઈ ભસમ કી ઢેરી,
અપને અંગ લગા જા ... જોગી૦

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
જ્યોત મેં જ્યોત મિલા જા ... જોગી૦

અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]

મત જા, મત જા મત જા
ઓ જોગી, પાંવ પડૂં મૈં તોરી ... જોગી મત જા

પ્રેમભક્તિ કો પંથ હી ન્યારો
હમ કો જ્ઞાન બતા જા
ચંદન કી મૈં ચિતા રચાઉં
અપને હાથ જલા જા ... જોગી મત જા

જલ જલ ભયી ભસ્મ કી ઢેરી,
અપને અંગ લગા જા,
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
જ્યોત મેં જ્યોત મિલા જા ... જોગી મત જા