મનવા રામનામ રસ પીજૈ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

રામનામ રસ પીજૈ,
મનવા, રામનામ રસ પીજૈ.

તજ કુસંગ સતસંગ બૈઠ નિત,
હરિચરચા સુનિ લીજૈ ... મનવા.

કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહકૂં,
બહા ચિત્તસે દીજૈ ... મનવા.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
તાહિકે રંગમેં ભીંજૈ ... મનવા.