મન વસિયો રે મારે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મન વસિયો રે મારે
પ્રેમાનંદ સ્વામી


મન વસિયો રે મારે મન વસિયો
સહજાનંદ મારે મન વસિયો... ટેક
છેલ છોગાળો વ્હાલો અતિ મરમાળો
રંગભીનો રસનો રસિયો રે...
હળવેશું વ્હાલો હેત કરીને
મુજ સામું જોઈને હસિયો રે...
કસુંબલ પાઘ કેસરનો ભીનો
પીતાંબર કમરે કસિયો રે...
પ્રેમાનંદનો નાથ છબીલો
સોળે કળા પૂરણ શશિયો રે...