મા! સુન્દરગિરિથી ઊતર્યાં...

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
મા! સુન્દરગિરિથી ઊતર્યાં
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
(ઢાળ : મા ! પાવા તે ગઢથી ઉતર્યાં, મહાકાળી રે!)


મા! સુન્દરગિરિથી ઊતર્યાં, બિરદાળી મા!
મા! નૌતમ બાળે વેશ, ઝાંઝર વાગે, મા!

આ પ્રાતઃકાળે આભલાં, બિરદાળી મા!
તુજ ઘાટડીએ વીંટાય, ઝાંઝર વાગે, મા!

આ સૂરજ અન્મુખ લટકતો બિરદાળી મા!
મા! સામી આરસી શાય, ઝાંઝર વાગે, મા!

આ ચકવાચકવેએ હંસલા, બિરદાળી મા!
તુજ પગલે ભમતાં ગાય, ઝાંઝર વાગે, મા!

આ સાયર પાસે નાચતી, બિરદાળી મા!
મા! નદીમાં આવી ના'ય, ઝાંઝર વાગે, મા!

અમ સમી સહુ નાની બાળકી, બિરદાળી મા!
એને હૈયે વસતી માત, ઝાંઝર વાગે, મા!

આ અખિલ વિશ્વમાં વ્યાપતી, બિરદાળી મા!
મુજ કાળજદામાં માય, ઝાંઝર વાગે, મા!