માઈ રી મૈં તો ગોવિન્દ લીન્હો મોલ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

માઈ મૈનેં ગોવિંદ લીન્હો મોલ।
કોઈ કહે ચૂપકે કોઈ કહે છૂપકે,
મૈં તો લિયો બજાતાં ઢોલ. માઈ રી૦

કોઈ કહે હલકા, કોઈ કહે ભારે,
લીય તરાજુ તોલ. માઈ રી૦

કોઈ કહે સસ્તા, કોઈ કહે મહેંગા,
કોઈ કહે કા'ન અનમોલ. માઈ રી૦

કોઈ કહે કાળો, કોઈ કહે ગોરો,
મૈં તો લિયોરી અંખિયા ખોલ. માઈ રી૦

કોઈ કહે ઘરમેં, કોઈ કહે બનમેં,
રાધા કે સંગ કિલોલ. માઈ રી૦

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
પૂર્વ જનમકો દિયો બોલ. માઈ રી૦

અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]

માઈ મૈનેં ગોવિંદ લીન્હો મોલ, ધ્રુ૦
કોઈ કહે હલકા કોઈ કહે ભારી, લિયો હૈ તરાજૂ તોલ. મા૦...૧
કોઈ કહે સસતા કોઈ કહે મહેંગા, કોઈ કહે અનમોલ. મા૦...૨
બ્રિંદાબનકે જો કુંજગલીનમોં, લાયોં હૈ બજાકૈ ઢોલ. મા૦...૩
મીરાકે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, પુરબ જનમકે બોલ. મા૦...૪