મારી માતા ની તોલે કોઈ ના’વે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

મોટર,બસ ને બલુનમાં પણ પ્રથમ પૈસા પડાવે (૨)
પણ કેડમાં બેસાડી માતા મોરી (૨)આ સૃષ્ટિની સફર કરાવે.
-જગતમાંo
સિનેમા પણ મહાશેતાની ભાઈ ખિસ્સા ખાલી કરાવે (૨)
પણ ગાંડીઘેલી માતા મોરી (૨) ગીત મધુરા ગાવે.
-જગતમાંo
મન મારું માને દર્શન કરવા, નિત નવા ભોગ ધરાવે (૨)
પણ પૈસા વિનાનો પ્રસાદ માગુ તો,(૨) મને ધક્કા મારીને ધમકાવે.
-જગતમાંo
કાયમી સીતા અને રામાયણના સેવાના પાઠ સંભળાવે,(૨)
યાદ કરું ઉપકાર માતાના,(૨) મારી આંખે આંસુડા આવે.
-જગતમાંo
એક માતા જનમ દેનારી બીજી ધરતી માતા કહાવે (૨)
પુરુષોતમ કહે અંતે સૌને,(૨) મીઠી ગોદમાં સમાવે.
-જગતમાંo