મારો હંસલો નાનો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

જૂનું તો થયું રે દેવળ જૂનું તો થયું;

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું.


આરે કાયા રે હંસા, ડોલવાને લાગી રે;
પડી ગયાં દાંત, માંયલી રેખું તો રહ્યું;

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું.


તારે ને મારે હંસા પ્રીત્યું બંધાણી રે;
ઊડી ગયો હંસ પીંજર પડી તો રહ્યું;

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું.


બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરનાં ગુણ;
પ્રેમનો પ્યાલો તમને પાઉં ને પીઉં;

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું.