મૈંને ગોવિંદ લીન્હો મોલ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

માઈ, મૈંને ગોવિંદ લીન્હો મોલ.

કોઈ કહે હલકા કોઈ કહે ભારે,
લિયા તરાજુ તોલ,
કોઈ કહે સસ્તા, કોઈ કહે મહેંગા,
કોઈ કહે અનમોલ. ... માઈ મૈંને.

સુર નર મુનિ જાકો પાર ન પાવૈ
ઢક દિયા પ્રેમ પટોલ
વૃંદાવન કી કુંજગલીન મેં,
લીન્હો બજાકે ઢોલ. ... માઈ મૈંને.

ઝહર પિયાલા રાણાજી ભેજ્યાં
પિયા મૈં અમૃત ઘોલ
મીરાં કે પ્રભુ દર્શન દીજ્યો,
પૂરવ જનમ કા કોલ. ... માઈ મૈંને.