યુગવંદના/સાગર રાણો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← હસતું પંખી યુગવંદના
સાગર રાણો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૧
અર્પણ →
સાગર રાણો


માલા ગૂંથી ગૂંથી લાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે :
ધરતીને હૈયે પે'રાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે.

આઘે આઘે એની અનુપમ વાડી,
ચાંદો સૂરજ રૂડા રાખ્યા બે માળી:

વિધવિધ વેલડી વાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે. — માલા૦

ઊંડે પાતાળે ગાળ્યા એણે ક્યારા,
રોણા રાતલડીના રંગત તારા :

નવલખ નદીઓ સિંચાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે. — માલા૦

સોનલ ફૂલડે સવાર મલકતા,
સંધ્યાના થાળ ગુલાબે છલકતાં :

રજનીમાં ડોલર આવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે. — માલા૦

રાત દિવસ બીજાં કામ ન ફાવે,
ગાંડો પિયુજી લાખો ગેંદ ગૂંથાવે:

જૂજવા રંગ મિલાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે. — માલા૦

રીસભરી ધરણી નવ રીઝે,
સ્વામીનાં દાન ત્રોડી ત્રોડી ખીજે :
 
દરિયો વિલાપ ગજાવે –-
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે. — માલા૦યુગ યુગના અણભંગ અબોલા,
સૂના સાગર કેરા હૈયા-હિંડોળા :
 
ગરીબડો થઈને બોલાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે. — માલા૦

કરુણાળુ બોલ કહાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે,

ગેબીલા શબદ સુણાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે.

ચરણ ચૂમી ચૂમી ગાવે -
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે.

માલા ગૂંથી લૂંથી લાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે.

ધરતીને હૈયે પેરાવે –
સાગર રાણો ફૂલડાં ગૂંથી ગૂંથી લાવે.