રાષ્ટ્રિકા/અમારી ગુજરાત

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ગુણીયલ હો ગુજરાત રાષ્ટ્રિકા
અમારી ગુજરાત
અરદેશર ખબરદાર
હો મારી ગુજરાત →
રાગ પીલુ. ("નાહીંં બનશેજી પ્રીતિના મોતીનું મૂલ", એ ચાલ.)અમારી ગુજરાત*[૧]


• રાગ પીલુ. •


કોણ કહેશે, નથી આ અમારી ગુજરાત ?
અમારી ગુજરાત હો જીવનની મહોલાત :
કોણ કહેશે, નથી આ અમારી ગુજરાત ? -

પગલે પગલે જ્યાં મોતી વેરાયાં,
સ્નેહે ધૂમે માતજાયાં સજાત :
કોણ કહેશે, નથી આ અમારી ગુજરાત ? ૧

નવ ખંડ ગાજે ચેતન અવાજે,
લહાવો લેવો એ તો આજે ઉદાત્ત :
કોણ કહેશે, નથી આ અમારી ગુજરાત ? ૨

આત્માને ભોગે જોગ જમાવશું,
માને મંદિર અમ પ્રાણની બિછાત !
કોણ કહેશે, નથી આ અમારી ગુજરાત ? ૩

જઇશું જગતને ચારે ખૂણાએ,
ગુજરાત અમારી, ગુજરાતી અમ જાત :
કોણ કહેશે, નથી આ અમારી ગુજરાત ? ૪


તપશું એ તાપે, જપશું એ જાપે :
એ અમ 'અહંબ્રહ્મ' ગુજરાત માત !
કોણ કહેશે, નથી આ અમારી ગુજરાત ? ૫

દુનિયા ડોલાવશું, સાગર શોષાવશું :
મોંઘા અમ પ્રાણની એ મોંઘી મિરાત :
કોણ કહેશે, નથી આ અમારી ગુજરાત ? ૬

  1. *“નાહીંં બનશેજી પ્રીતિના મોતીનું મૂલ”, એ ચાલ.