રાસચંદ્રિકા/દૂધડાં દોહતી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← દાણ રાસચંદ્રિકા
દૂધડાં દોહતી
અરદેશર ખબરદાર
સવારમાં જળ ભરવા →
(ઢાળ : ઊંચા આકાશ, ઊંચી વાદળી, અલીકોયલડી !

કાંઈ ઊંચા તારા રણવાસ :

મીઠડું ટહુંકજે રે, અલીકોયલડી ! )
દૂધડાં દોહતી

♦ રાતડલી રળિયામણી, મનમોહનજી. ♦


ગોરાં ઉજાસ, ગોરાં વ્યાણલાં, મનમોહનજી !
ગોરાં ગોરાં ગોકુલનાં ગામ :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
ગોરી ચમેલી, ગોરી વાદળી, મનમોહનજી !
ગોરી ગોરી હું ને ત્હમે શ્યામ :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી ! ૧

કાળી ભૃકુટી, કાળી આંખડી, મનમોહનજી !
કાલી કાલી ત્હમારી વાત :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
આવી અડપલાં મા કરો, મનમોહનજી !
મ્હારા દૂધ દોહવણિયા હાથ :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી ! ૨

કાળાં અખાડિયાં આભલાં, મનમોહનજી !
કાળા કાજળિયા અંધાર :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
કાળી કાળી મ્હારી ગાવડી, મનમોહનજી !
ત્હેની ગોરી આ દૂધની ધાર :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી ! ૩


કાળા ભ્રમર ભમે વાડીમાં, મનમોહનજી !
ગોરાં ગોરાં કમળના ફૂલ :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
દિલે સિંહાસન દેવના, મનમોહનજી !
કરજો કાળાં ગોરાંનાં મૂલ :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી ! ૪

કાળી કૂજે કહિં કોકિલા, મનમોહનજી !
ગોરા ગોરા આંબાના મ્હોર
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
આઘે વગાડો તમે વાંસળી, મનમોહનજી !
દો'તાં દહાડો જશે ચઢી પ્હોર :
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી ! ૫

કાળાં તળાવ, ગોરાં હંસલાં , મનમોહનજી !
ઊંડા ઊંડા જીવનના બોલ
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી !
લાવો, મટુકી તમ અત્માની, મનમોહનજી !
આ દૂધડાં સ્વાદ છે અમોલ !
દૂધડાં દોહું રે, મનમોહનજી ! ૬