રાસચંદ્રિકા/ફૂલડાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← સ્નેહીને રાસચંદ્રિકા
ફૂલડાં
અરદેશર ખબરદાર
દિવ્ય રથ →
ફૂલડાં

♦ ગરબી [૧]


મારે માંડવડે પધારો, મહારાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ !
મારે આંગણિયે પધારો, રસરાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ !—

માંડવડે વેરાઇને, પડ્યાં અમોલાં ફૂલ;
સુરવન સમો પ્રસારતાં મધુર સુવાસ અતૂલ:

કંચનછાબ ધરો, છબીલા મારા રાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ !
ફૂલડાં તોરણિયાં, રસીલા મારા રાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ ! - મારે૦ ૧


આંગણિયે અનુપમ પડે પરમ તાતનાં તેજ;
રૂડલાં ફૂલડાંમાં ભરે સુંદર શોભા એ જ:

હસતાં લોચનિયાં લોભાવો, રંગરાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ :
મારાં આંગણિયાં શોભાવો, રંગરાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ ! - મારે૦ ૨

શીતળ સૌમ્ય સુધા સમી માંડવડાની છાય;
આંગણિયાં અજવાળવા, દોરો પાવન પાય:

પગલાંને રસિયાં ખેલાવો, રૂડા રાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ ;
પગલે કુંગનિયાં રેલાવો, રૂડા રાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ ! - મારે૦ ૩

મોંઘેરી મીઠડી સરે રમતીલી શીળી લહેર;
અમીકરમાં કર લઈ ગૂંથો ઉરઉરમણિની સેર !

હૈયાં ઉજળિયાં દીપાવો, ઉરરાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ ;
મારાં આંગણિયાં ઝબકાવો, ઉરરાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ ! -
મારે માંડવડે પધારો, મહારાજ,
ફૂલડાં વીણિયે રે લોલ ! - મારે૦ ૪


  1. આ ગરબી નવી રચી છે. એના ઓઓર કંઇક આ પ્રમાને છે:
    સા-સા-ની (ખ)-સા-રિ-- રિ-મ--મ-રિ || સા-રિ--મ--રિ-સા--રિ-સા-સા
    આમાં ની ખરજ છે તથા ગ બધા કોમળ છે, બીજા બધા શુદ્ધ સ્વર છે.
    'રાજ' અને "વીનીયે" એ બંનેમાંના 'રા' અને 'વી' લુપ્ત સ્વર છે